A- A A+

Informacja o realizacji projektu "Ułatwić start" w Zespole S-P w Połomi

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Połomi to kolejna placówka z Gminy Mszana, której udało się pozyskać dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 11.1.4 w obszarze poprawy efektywności kształcenia ogólnego.

 

Grono pedagogiczne tym razem, bo warto dodać, że połomska szkoła ma już doświadczenie w pozyskiwaniu oraz realizowaniu projektów unijnych, zdecydowało się położyć nacisk na zniwelowanie problemów ucznia młodszego przekraczającego próg edukacyjny oraz objąć wsparciem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i uczniów z niepełnosprawnościami. Oparcie procesu dydaktycznego na koncepcji kształcenia za pomocą nowoczesnych metod i narzędzi wymagało zakupu niezbędnych pomocy dydaktycznych za kwotę 107 365,71 zł oraz zakupu sprzętu komputerowego i elektronicznego za kwotę 60 084,28 zł.

W ramach projektu zakupiono 3 laptopy dla prowadzących zajęcia, 3 tablice interaktywne wraz z projektorami, systemami nagłaśniającymi oraz laptopami jako wyposażenie sal dydaktycznych. Ponadto zakupiono radioodtwarzacze CD, drukarkę laserową, kalkulatory. Warte podkreślenia jest to, że w ramach projektu Zespołu Szkolnego – Przedszkolnego w Połomi pn.Ułatwić start - uczeń młodszy w Szkole Podstawowej w Połomi utworzono mobilną pracownię komputerową wyposażoną w mobilną szafę, umożliwiającą ładowanie laptopów w stanie spoczynku, kiedy uczniowie z nich nie korzystają wraz z systemem antyprzepięciowym oraz 10 laptopów. Dzięki temu uczniowie na wszystkich rodzajach zajęć mogą pracować w razie konieczności z wykorzystaniem komputerów oraz dostępu do sieci. Daje to nieograniczone możliwości wykorzystywania zdobyczy cywilizacji do procesu kształcenia, jak chociażby łączenie się za pomocą satelity np. ze stacjami metorologicznymi na całym świecie, czy prowadzenie videokonferencji z uczniami z całej Polski i Europy.


W ramach projektu realizowane są zarówno zajęcia wyrównujące poziom wiedzy wśród uczniów, jak i zajęcia niwelujące problemy ucznia młodszego oraz ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. m.in. są to zajęcia korekcyjne, logopedyczne i wyrównawcze. Należy podkreślić, że nauczyciele pracują w oparciu o nowoczesne metodyi techniki z wykorzystaniem narzędzi TIK. Do tej pory w ramach projektu odbyły się już następujące zajęcia dydaktyczne:
1) Zajęcia dla klas pierwszych:
- „Świetnie radzę sobie w szkole” - zajęcia adaptacyjne z psychologiem – wspierające kompetencje społeczne;zajęcia integracyjne z elementami muzyki i tańca; zajęcia z logopedą; zajęcia terapii pedagogicznej; zajęcia wyrównawcze z edukacji wczesnoszkolnej;
2) Zajęcia dla klasy czwartych:
- „Poradzę sobie w klasie czwartej” - zajęcia adaptacyjne z psychologiem; zajęcia wyrównawcze z matematyki; zajęcia wyrównawcze z przyrody z elementami eksperymentu; zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego;
Zajęcia terapii pedagogicznej o charakterze korekcyjno – kompensacyjnym „Każdą trudność można pokonać” dla uczniów klas piątych i szóstych.

W kolejnym roku szkolnym oprócz kontynuacji zajęć, które miały miejsce dotychczas planowane są zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla uczniów klas pierwszych oraz zajęcia doskonalące funkcje percepcyjno – motoryczne i słuchowe pn. „Nie jestem sam”.


Docelowo planuje się objąć wsparciem 131 uczniów przekraczających próg edukacyjny oraz 6 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i 1 ucznia z niepełnosprawnością.


Łączna wartość projektu to 413 411,43 zł. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 351 399,71zł, natomiast z Budżetu Państwa 20 670,57 zł. Wkład własny jest wkładem niepieniężnym i wynosi 41 341,15 zł (sale lekcyjne). Dotychczas wydatkowano już 200 384,56 zł.

 

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


Przedsiębiorcza Mszana

cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification online

Facebook

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Gminy partnerskie

Jubilaci

W listopadzie swoje jubileusze obchodzą:
96 lat
Gertruda Powieśnik z Mszany
92 lata
Cecylia Antończyk z Połomi
Jan Brzeżek z Mszany
Katarzyna Marek z Mszany
89 lat
Maria Pukowiec z Mszany
Maria Wawrziczek z Gogołowej
88 lat
Stanisław Turek z Mszany
Łucja Piechota z Gogołowej
87 lat
Stanisława Święty z Mszany
86 lat
Pelagia Gruszka z Mszany
85 lat
Stanisław Kłosek z Gogołowej
Ryszard Wiertelorz z Mszany
84 lata
Hildegarda Klimasa z Gogołowej
82 lata
Józefa Krupa z Połomi
Aniela Kłosek z Gogołowej
Justyna Wuwer z Mszany
Czesława Krosny z Gogołowej
Jan Piszczelok z Mszany
81 lat
Maria Salamon z Połomi
Antoni Bednarczyk z Połomi
Gertruda Rduch z Mszany
Stanisław Gonsior z Mszany
80 lat
Irena Pukowiec z Mszany
Rufin Marek z Mszany

Z tej okazji wszystkiego, co w życiu najlepsze, dużo zdrowia, radości, pociechy z dzieci i wnuków życzy Jubilatom

Wójt Gminy Mszana
mgr Mirosław Szymanek