A- A A+

Aktualności

Święto liczby Pi w Zespole Szkół w Gogołowej

Jak co roku w Zespole Szkół w Gogołowej swoje święto miała liczba π. Była to okazja do sprawdzenia swoich sił w różnych konkursach matematycznych.

Czytaj więcej...

Mateusz Smolarczyk - matematyczna duma Zespołu Szkół w Gogołowej

Uczeń Zespołu Szkół w Gogołowej został laureatem Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie komisji inwentaryzacyjnej mienia komunalnego gminy ws. komunalizacji działek

Na podstawie art. 17 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych /Dz. U. z 1990 r. Nr 32, poz. 191 z późn. zm./, informuje się, że od dnia 17-03-2017 r. do dnia 17-04-2017 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Mszanie przy ul. 1 Maja 81 został wyłożony do publicznego wglądu na okres 30 dni protokół inwentaryzacyjny nieruchomości podlegającej komunalizacji z mocy prawa w trybie art. 5 ust. 4 w/w ustawy.

Czytaj więcej...

Zapraszamy na Dzień Otwarty w Zespole Szkół w Gogołowej

Dyrektor Zespołu Szkół w Gogołowej serdecznie zaprasza uczniów, rodziców, nauczycieli oraz wszystkich zainteresowanych na Dzień Otwarty do Liceum Ogólnokształcącego, który odbędzie się w szkole 28 marca 2017 r. od 12.00 – 18.00.

Czytaj więcej...

Urząd Gminy informuje o dzierżawie działki położonej w Gogołowej

Wójt Gminy Mszana działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2016.2147 j.t.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mszana oraz na stronie internetowej www.mszana.ug.gov.pl w zakładce Gospodarka/Nieruchomości/Wykaz nieruchomości od dnia 14.03.2017 r. na okres 21 dni wywieszony zostanie wykaz nieruchomości w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym działki oznaczonej geodezyjnie nr 506/2 położonej w Gogołowej o pow. 11570 m2 na rzecz wnioskodawcy z przeznaczeniem na cele rolnicze.

Czytaj więcej...

Po sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Mszana - budżet już ustalony

Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Mszana, która odbyła się w poniedziałek, 13 marca, miała bardzo krótki przebieg. Do podjęcia było pięć uchwał:

Czytaj więcej...

Uwaga! Zakaz wypuszczania drobiu na wybieg wciąż obowiązuje

Informujemy mieszkańców, że nadal obowiązuje zakaz wypuszczania na wybieg drobiu, wynikający z Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20.12.2016 r.

Czytaj więcej...

Szkoła w Gogołowej uczestniczyła w spotkaniu - "Do you speak Visegrad"

Za nami pierwsze udane spotkanie w ramach projektu ”Do You Speak Visegrad?” Gospodarzami tego etapu projektu byli koordynatorzy projektu z węgierskiej szkoły Debrecen Summer School.

Czytaj więcej...

Po lutowej sesji Rady Gminy - Nagroda Wójta dla Klaudii Mitko i zmiany w komisjach

Sesja zwyczajna Rady Gminy Mszana 21 lutego odbyła się w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji i podzielona była na dwie części.

Czytaj więcej...

Wysokość opłat oraz numery kont za odpady komunalne zostają bez zmian

Urząd Gminy w Mszanie informuje, iż wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2017 pozostaje bez zmian:

Czytaj więcej...

Czeska firma uruchomiła autobus dowożący do pracy we Vratimovie

Od dziś rozpoczął kursy autobus dowożący z Mszany pracownice do czeskiej firmy KES we Vratimovie pod Ostrawą.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Mszana - 13 marca 2017 r.

Urząd Gminy w Mszanie

Na podst. art. 20 ust. 3 Ustawy z  dnia  8  marca  1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2016 r. poz.  446 z zm.) zwołuję sesję nadzwyczajną Rady Gminy Mszana w dniu 13 marca 2017 r.  o godz. 14.30 w  sali  posiedzeń Urzędu Gminy w Mszanie.

Czytaj więcej...

Koło Gospodyń Wiejskich w Mszanie świętowało wczoraj Dzień Kobiet

Blisko setka pań z Koła Gospodyń Wiejskich i kilkudziesięciu zaproszonych gości spotkało się wczoraj na imprezie z okazji Dnia Kobiet w Mszanie.

Czytaj więcej...

Przedsiębiorcza Mszana

cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification online

Facebook

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Gminy partnerskie

Jubilaci

W czerwcu swoje jubileusze obchodzą:

92 lata
Maria Stefańska z Połomi
90 lat
Gertruda Szymanowska z Połomi
Jan Rduch z Mszany
88 lat
Róża Kołacka z Mszany
87 lat
Jadwiga Wala z Mszany
86 lat
Paweł Pukowiec z Mszany
Róża Marek z Mszany
Bolesław Salamon z Połomi
84 lata
Elfryda Dworok z Mszany
83 lata
Irena Szymura z Połomi
Ernestyna Brzoza z Mszany
Bronisława Winkler z Gogołowej
Jerzy Marek z Mszany
82 lata
Norbert Pukowiec z Mszany
Otylia Rugor z Połomi
81 lat
Michał Musiał z Mszany
Alojzy Kosider z Połomi
Adelajda Prokop z Połomi
Gerard Marek z Połomi
Anna Banko z Połomi
Regina Wieczorek z Gogołowej
80 lat
Alojzy Kłosek z Mszany
Anna Wandziura z Gogołowej

 

Z tej okazji wszystkiego, co w życiu najlepsze, dużo zdrowia, radości, pociechy z dzieci i wnuków życzy Jubilatom

Wójt Gminy Mszana
mgr Mirosław Szymanek