A- A A+

Aktualności

PAMIĘTAJ O WYMIANIE DOWODU

W 2011 roku upływa 10-letni termin ważności dowodów osobistych, wydanych w roku 2001. Data ważności dowodu osobistego umieszczona jest w prawym dolnym rogu dokumentu, na stronie ze zdjęciem. Czas oczekiwania na nowy dokument wynosi jeden miesiąc.

W celu wymiany dokumentu należy zgłosić się osobiście do Urzędu Gminy (pokój nr 3). Do wniosku należy dołączyć 2 aktualne fotografie oraz dowód osobisty, którym obecnie się posługujemy.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 32 47 597 68.

Przypominamy, że od 01 stycznia 2010 r. dowody osobiste wydawane są bezpłatnie.

Ogłoszenie

Wójt Gminy Mszana informuje wszystkich mieszkańców, że w dniu 18 lutego br. o godz. 16.00 w Wiejskim Ośrodku Kultury i Rekreacji w Mszanie odbędzie się zebranie informacyjne w formie konsultacji społecznych na dwa tematy:

1. "Opracowanie projektu Drogi Głównej Południowej na terenie Wodzisławia Śląskiego, Mszany i gmin sąsiednich, etap I - dokumentacja środowiskowa. Temat przedstawi Biuro Konsultingowo - Doradcze "EUROEKSPERT" .

2. Prezentacja koncepcji budowy przedszkola w Mszanie. Tematyka spraw omawiana będzie wg powyższego harmonogramu.

Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych w/w tematyką

Pierwsze zmiany w Urzędzie Gminy

W dniu 31.01.2011r. Wójt Gminy oraz pracownicy urzędu pożegnali się oficjalnie z trzema osobami  opuszczającymi  w tym dniu stanowiska pracy: dotychczasowym z-cą wójta inż. Januszem Witą, skarbnikiem gminy Janiną Zając oraz prawnikiem mgr Arturem Elantkowskim.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie

Wójt Gminy Mszana ogłasza konkurs na dotację Gminy Mszana  w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2011 roku na podstawie Uchwały nr XLIV/54/2010 Rady Gminy Mszana z dnia 25 października 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Mszana w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

Czytaj więcej...

Żyjesz nie tylko dla siebie!!!

Zapraszamy do zapoznania się z Programem Profilaktyki Raka Szyjki Macicy, a także z Populacyjnym Programem Wczesnego Wykrywania Raka Piersi.
Czytaj więcej...

Program Ministerstwa Gospodarki dla przedsiębiorców poszkodowanych w powodzi

Informujemy, iż trwa program pomocy dla przedsiębiorców poszkodowanych w tegorocznej powodzi. Program wszedł w życie na postawie Ustawy z dnia 12 sierpnia 2010 r. o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r. Ustawa przewiduje do 50 tys. zł nieoprocentowanej, umarzalnej pożyczki dla mikro i małych firm, które poniosły straty spowodowane powodzią. Pomoc przyznawana jest na odbudowę majątku trwałego lub obrotowego, zniszczonego lub utraconego w wyniku klęski żywiołowej.

Czytaj więcej...

Szkolenie

Serdecznie zapraszamy osoby planujące rozpocząć działalność gospodarczą do wzięcia udziału w szkoleniu, którego efektem będzie nabycie wiedzy na temat aspektów związanych z powstaniem własnej firmy. Tematyka szkolenia została tak skonstruowana, aby była jak najbardziej adekwatna do Państwa oczekiwań, dlatego głównym celem szkolenia będzie nabycie przez Państwa wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu opracowania biznesplanu i prawidłowego sporządzenia wniosku o dotację.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie

Wójt Gminy Mszana zaprasza do składania ofert na wspieranie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, zgodnie z „Programem współpracy Gminy Mszana na rok 2011 z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie”

Czytaj więcej...

Ogłoszenie

Wójt  Gminy  Mszana  zaprasza  mieszkańców  w  dniu 19.01.2011 r. tj. środa o godz. 18.00 do sali WOKiR w Połomi na spotkanie, którego celem będzie omówienie spraw związanych z przebudową i zamknięciem  DW-930 - ulicy Wolności w Połomi.

Informacja

Wójt Gminy Mszana informuje, że zgodnie z art. 21 ust. 1 oraz art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.08.199.1227 z późn. zm.), w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie pod pozycją numer RIOS/B-000001/11 na stronie Biuletynu Informacji Publicznej zamieszczono dane dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji p.n.: „Budowa zakładu ślusarskiego w Połomi przy ul. Centralnej“.

Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wojewody

icon Obwieszczenie Wojewody - DGP (423.22 kB 2011-01-13 12:00:02) - wznowienie postępowania

Sesja Rady Gminy


Na podst. art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. Nr 142  z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ zwołuję sesję zwyczajną Rady Gminy Mszana w dniu 17 stycznia  2011 r. o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Mszanie.

Czytaj więcej...

Bezpłatne porady prawne

W miesiącu STYCZNIU bezpłatne porady prawne dla mieszkańców Gminy Mszana odbędą się 13 stycznia (czwartek) w godz. 14:00-17:30.

Przedsiębiorcza Mszana

cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification online

Facebook

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Gminy partnerskie

Jubilaci

W kwietniu swoje jubileusze obchodzą:


 93 lata
Anna Wachtarczyk z Mszany
88 lat
Marta Rduch z Mszany
87 lat
Adelajda Matloch z Mszany
85 lat
Anna Szmid z Połomi
84 lata
Alojzy Krzyżok z Mszany
Helena Marek z Mszany
83 lata
Dorota Pawełek z Połomi
Jan Brzezik z Mszany
Agnieszka Andreczko z Połomi
82 lata
Leon Paloc z Mszany
Teresa Szołtysek z Mszany
Maria Musioł z Połomi
81 lat
Anna Smozik z Połomi
Felicja Sosna z Mszany
Rudolf Winkler z Gogołowej
Walter Pawliczek z Połomi
Anna Wita z Połomi
Agnieszka Nowak z Gogołowej
Gertruda Płaczek z Mszany
80 lat
Irena Młotek z Mszany

Z tej okazji wszystkiego, co w życiu najlepsze, dużo zdrowia, radości, pociechy z dzieci i wnuków życzy Jubilatom

Wójt Gminy Mszana
mgr Mirosław Szymanek