A- A A+

Aktualności

Informacja o sesji Rady Gminy Mszana - posiedzenie odbędzie się 27 marca

Urząd Gminy w Mszanie

Na podst. art. 20 ust. 1 ustawy  z  dnia  8  marca  1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)  zwołuję  sesję zwyczajną Rady Gminy Mszana w dniu 27 marca 2017 r. o godz. 14.30  w sali  posiedzeń Urzędu Gminy Mszana.

Czytaj więcej...

Święto liczby Pi w Zespole Szkół w Gogołowej

Jak co roku w Zespole Szkół w Gogołowej swoje święto miała liczba π. Była to okazja do sprawdzenia swoich sił w różnych konkursach matematycznych.

Czytaj więcej...

Mateusz Smolarczyk - matematyczna duma Zespołu Szkół w Gogołowej

Uczeń Zespołu Szkół w Gogołowej został laureatem Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie komisji inwentaryzacyjnej mienia komunalnego gminy ws. komunalizacji działek

Na podstawie art. 17 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych /Dz. U. z 1990 r. Nr 32, poz. 191 z późn. zm./, informuje się, że od dnia 17-03-2017 r. do dnia 17-04-2017 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Mszanie przy ul. 1 Maja 81 został wyłożony do publicznego wglądu na okres 30 dni protokół inwentaryzacyjny nieruchomości podlegającej komunalizacji z mocy prawa w trybie art. 5 ust. 4 w/w ustawy.

Czytaj więcej...

Zapraszamy na Dzień Otwarty w Zespole Szkół w Gogołowej

Dyrektor Zespołu Szkół w Gogołowej serdecznie zaprasza uczniów, rodziców, nauczycieli oraz wszystkich zainteresowanych na Dzień Otwarty do Liceum Ogólnokształcącego, który odbędzie się w szkole 28 marca 2017 r. od 12.00 – 18.00.

Czytaj więcej...

Urząd Gminy informuje o dzierżawie działki położonej w Gogołowej

Wójt Gminy Mszana działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2016.2147 j.t.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mszana oraz na stronie internetowej www.mszana.ug.gov.pl w zakładce Gospodarka/Nieruchomości/Wykaz nieruchomości od dnia 14.03.2017 r. na okres 21 dni wywieszony zostanie wykaz nieruchomości w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym działki oznaczonej geodezyjnie nr 506/2 położonej w Gogołowej o pow. 11570 m2 na rzecz wnioskodawcy z przeznaczeniem na cele rolnicze.

Czytaj więcej...

Po sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Mszana - budżet już ustalony

Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Mszana, która odbyła się w poniedziałek, 13 marca, miała bardzo krótki przebieg. Do podjęcia było pięć uchwał:

Czytaj więcej...

Uwaga! Zakaz wypuszczania drobiu na wybieg wciąż obowiązuje

Informujemy mieszkańców, że nadal obowiązuje zakaz wypuszczania na wybieg drobiu, wynikający z Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20.12.2016 r.

Czytaj więcej...

Szkoła w Gogołowej uczestniczyła w spotkaniu - "Do you speak Visegrad"

Za nami pierwsze udane spotkanie w ramach projektu ”Do You Speak Visegrad?” Gospodarzami tego etapu projektu byli koordynatorzy projektu z węgierskiej szkoły Debrecen Summer School.

Czytaj więcej...

Po lutowej sesji Rady Gminy - Nagroda Wójta dla Klaudii Mitko i zmiany w komisjach

Sesja zwyczajna Rady Gminy Mszana 21 lutego odbyła się w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji i podzielona była na dwie części.

Czytaj więcej...

Wysokość opłat oraz numery kont za odpady komunalne zostają bez zmian

Urząd Gminy w Mszanie informuje, iż wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2017 pozostaje bez zmian:

Czytaj więcej...

Czeska firma uruchomiła autobus dowożący do pracy we Vratimovie

Od dziś rozpoczął kursy autobus dowożący z Mszany pracownice do czeskiej firmy KES we Vratimovie pod Ostrawą.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Mszana - 13 marca 2017 r.

Urząd Gminy w Mszanie

Na podst. art. 20 ust. 3 Ustawy z  dnia  8  marca  1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2016 r. poz.  446 z zm.) zwołuję sesję nadzwyczajną Rady Gminy Mszana w dniu 13 marca 2017 r.  o godz. 14.30 w  sali  posiedzeń Urzędu Gminy w Mszanie.

Czytaj więcej...

Przedsiębiorcza Mszana

cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification online

Facebook

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Gminy partnerskie

Jubilaci

W kwietniu swoje jubileusze obchodzą:

103 lata
Maria Książek z Mszany
92 lata
Anna Wachtarczyk z Mszany
91 lat
Alojzy Waltar  z Mszany
87 lat
Marta Rduch z Mszany
Maria Kąsek z Gogołowej
86 lat
Adelajda Matloch z Mszany
84 lata
Adolf Matloch z Mszany
Anna Szmid z Połomi
83 lata
Alojzy Krzyżok z Mszany
Helena Marek z Mszany
82 lata
Dorota Pawełek z Połomi
Jan Brzezik z Połomi
Agnieszka Andreczko z Połomi
81 lat
Leon Paloc z Mszany
Bronisława Paździor z Gogołowej
Teresa Szołtysek z Mszany
Maria Musioł z Połomi
80 lat
Anna Smolik z Połomi
Felicja Sosna z Mszany
Rudolf Winkler z Gogołowej
Walter Pawliczek z Połomi
Hildegarda Musioł z Mszany
Anna Wita z Połomi
Agnieszka Nowak z Gogołowej
Otylia Urbaniak z Połomi
Gertruda Płaczek z Mszany

 

Z tej okazji wszystkiego, co w życiu najlepsze, dużo zdrowia, radości, pociechy z dzieci i wnuków życzy Jubilatom

Wójt Gminy Mszana
mgr Mirosław Szymanek