A- A A+

Utrudnienia w ruchu drogowym z powodu wyścigu kolarskiego

W poniedziałek 6 sierpnia drogami naszego regionu przejedzie wyścig kolarski Tour de Pologne. Zawodnicy pojawią się pomiędzy godz. 16.00 - 18.00 m.in. w Ornontowicach, Orzeszu, Palowicach, Szczygłowicach, Żorach, Jastrzębiu-Zdroju, Mszanie, Świerklanach, Rybniku, Książenicach. W związku z tym na niektórych odcinkach nastąpi czasowe wstrzymanie ruchu pojazdów. Pojawią się także drobne zmiany w rozkładzie jazdy autobusów MZK.

Czytaj więcej...

Ankieta Koniunktury w Gospodarstwie Rolnym

Urząd Statystyczny w Katowicach przeprowadza badania ankietowe pt. "Ankieta Koniunktury w Gospodarstwie Rolnym". 

Czytaj więcej...

Analiza wody Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji

Informacja Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji o analizie wody dostarczanej mieszkańcom. 

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Mszana z dnia 8 września 2015 r. Nr X/67/2015 zawiadamiam wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 25.07.2018 r. do 16.08.2018 r., w siedzibie Urzędu Gminy Mszana, ul. 1 Maja 81, 44-325 Mszana, pok. Nr 28 w godz. od 800 do 1400.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana, odbędzie się w dniu 13.08.2018 r. w Urzędzie Gminy Mszana, sali nr 10(Sala Posiedzeń), o godz. 16.00.

Czytaj więcej...

ZAWIADOMIENIE O PLANOWANEJ INWESTYCJI PN.: PRZEBUDOWA ULICY SZKOLNEJ W POŁOMI

Gmina Mszana na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj.  Dz. U. z 2017, poz. 2222 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą”, informuje, że opracowywana jest dokumentacja projektowa dla planowanej inwestycji pn.: „Przebudowa ul. Szkolnej  - etap 2 od wiaduktu nad A1 do ul. Centralnej  w Połomi”.

Czytaj więcej...

ZAWIADOMIENIE O PLANOWANEJ INWESTYCJI PN.: PRZEBUDOWA ULIC TUSKERA I MICKIEWICZA W MSZANIE

Gmina Mszana na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2017, poz. 2222 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą”, informuje, że opracowywana jest dokumentacja projektowa dla planowanej inwestycji pn.: „Przebudowa ulic Tuskera i Mickiewicza w Mszanie”.

Czytaj więcej...

Wsparcie finansowe dla Szkoły Podstawowej w Mszanie

Urząd Gminy w Mszanie zgodnie z § 11 ust. 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1677) informuje, iż w roku 2018 wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa otrzymała Szkoła Podstawowa im. Św. Kazimierza w Mszanie. Wysokość wsparcia wynosi 12.000,00 zł.

Czytaj więcej...

Badania ankietowe na temat uczestnictwa w podróżach

Urząd Statystyczny w Katowicach informuje o badanich ankietowych na temat "Uczestnictwo w podróżach krajowych/zagranicznych. 

Czytaj więcej...

Konkurs plastyczny "Pocztówka na sto lat - moja Niepodległa"

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach ogłasza konkurs plastyczny pt. "Pocztówka na sto lat - moja Niepodległa". 

Czytaj więcej...

Portal informacyjny w zakresie procesu inwestycyjno - budowlanego

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju informuje, że pod adresem https://budowlaneabc.gov.pl/  został uruchomiony praktyczny portal informacyjny, którego celem jest zwiększenie świadomości i poszerzenie wiedzy obywateli w zakresie procesu inwestycyjno-budowlanego.

Czytaj więcej...

Nabór na wolne stanowisko Młodszego Bibliotekarza w Gogołowej

Dyrektor Gminnej Biblioteki w Mszanie ogłasza nabór na wolne stanowisko Młodszego Bibliotekarza w GBP Mszana - Filia nr 2 w Gogołowej.

Czytaj więcej...

Przedsiębiorcza Mszana

cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification online

Facebook

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Gminy partnerskie

Jubilaci

W kwietniu swoje jubileusze obchodzą:


 93 lata
Anna Wachtarczyk z Mszany
88 lat
Marta Rduch z Mszany
87 lat
Adelajda Matloch z Mszany
85 lat
Anna Szmid z Połomi
84 lata
Alojzy Krzyżok z Mszany
Helena Marek z Mszany
83 lata
Dorota Pawełek z Połomi
Jan Brzezik z Mszany
Agnieszka Andreczko z Połomi
82 lata
Leon Paloc z Mszany
Teresa Szołtysek z Mszany
Maria Musioł z Połomi
81 lat
Anna Smozik z Połomi
Felicja Sosna z Mszany
Rudolf Winkler z Gogołowej
Walter Pawliczek z Połomi
Anna Wita z Połomi
Agnieszka Nowak z Gogołowej
Gertruda Płaczek z Mszany
80 lat
Irena Młotek z Mszany

Z tej okazji wszystkiego, co w życiu najlepsze, dużo zdrowia, radości, pociechy z dzieci i wnuków życzy Jubilatom

Wójt Gminy Mszana
mgr Mirosław Szymanek