A- A A+

Konferencja Morawskich Wrót na temat problemów społecznych

Informacja o Konferencji na temat problemów społecznych na obszarze Morawskich Wrót.

Mimo dość ogólnie brzmiącego tytułu celem konferencji, nie było jedynie zapoznanie uczestników z problemami społecznymi, ale przede wszystkim zaproponowanie możliwości ich rozwiazywania. Temat ten został przedstawiony przez dr Krzysztofa Wranę w wykładzie wprowadzającym. Był poparty konkretnymi wynikami diagnozy przeprowadzonej na obszarze LGD Morawskie Wrota w trakcie tworzenia strategii rozwoju.

Bardzo konkretnym i wymiernym działaniem obecnie realizowanym, jest projekt „Otwórz WROTA swoich możliwości”, który na obszarze gmin Godów, Gorzyce, Krzyżanowice, Lubomia, Marklowice, Mszana należących do LGD Morawskie Wrota realizuje Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby niepełnosprawne, rodziny z niepełnosprawnymi dziećmi, osoby będące i opuszczające pieczę zastępczą, a także młodzież, która popadła w konflikt z prawem. Uczestnicy zostaną objęci indywidualnymi programami usamodzielnienia i zdobywania kwalifikacji. W ramach programu aktywności lokalnej będą mogli realizować własne pomysły i inicjatywy, oraz uczestniczyć w szkoleniach (w tym zawodowych i przybliżających do rynku pracy).

Naszą ideą jest, aby przygotować ich do podjęcia stażu i zatrudnienia, dlatego będziemy poszukiwać firm na lokalnym rynku pracy, chętnych do współpracy. O tym projekcie szczegółowo mówił koordynator Sebastian Garbacz i Animator Kamil Jakubiak, który zwracał uwagę na rolę pracy z uczestnikami w zakresie ich zmotywowania do działania wspólnego i na rzecz swoich społeczności, podjęcia zmian w swoim życiu i wzmocnienia samooceny.

Wystąpienie Dariusza Leszczyńskiego ze Stowarzyszenia „Pokochaj mnie” to uzasadnienie wyboru uczestników projektu a Grażyna Malczyk, zaapelowała o podjęcie działań wspólnych ze strony władz, stowarzyszeń, instytucji i zainteresowanych, na rzecz rozwiązywania problemów osób starszych, chorych i w podeszłym wieku, których będzie cały czas przybywać a którym nie można zapewnić takiej opieki jaka funkcjonowała w tradycyjnym modelu rodziny wielopokoleniowej.    

Druga część konferencji to również temat, który może w istotny sposób pomóc rozwiązywać problemy społeczne. Przedsiębiorczość społeczna w tym działalność spółdzielni socjalnych, to bardzo dobry sposób na umożliwienie pracy osobom wykluczonym. Świetne przykłady podał zarówno Piotr Dominiak z CRIS-u jak i Bogusław Kamiński założyciel Spółdzielni Socjalnej „Fajna” w Zabrzu. 

Lucyna Gajda poinformowała jakie możliwości daje Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota, które w swojej strategii zaplanowało działania i wsparcie na operacje, skierowanie do osób niepełnosprawnych, seniorów i młodych wchodzących na rynek pracy. Są to zarówno Granty jak i środki finansowe dla przedsiębiorców.

Połączenie działań na kilku płaszczyznach może przynieść bardzo dobre efekty. Dlatego nie czekajmy aż ktoś to zrobi za nas, podejmijmy te działania współpracując ze sobą.


Przedsiębiorcza Mszana

cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification online

Facebook

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Gminy partnerskie

Jubilaci

W listopadzie swoje jubileusze obchodzą:
96 lat
Gertruda Powieśnik z Mszany
92 lata
Cecylia Antończyk z Połomi
Jan Brzeżek z Mszany
Katarzyna Marek z Mszany
89 lat
Maria Pukowiec z Mszany
Maria Wawrziczek z Gogołowej
88 lat
Stanisław Turek z Mszany
Łucja Piechota z Gogołowej
87 lat
Stanisława Święty z Mszany
86 lat
Pelagia Gruszka z Mszany
85 lat
Stanisław Kłosek z Gogołowej
Ryszard Wiertelorz z Mszany
84 lata
Hildegarda Klimasa z Gogołowej
82 lata
Józefa Krupa z Połomi
Aniela Kłosek z Gogołowej
Justyna Wuwer z Mszany
Czesława Krosny z Gogołowej
Jan Piszczelok z Mszany
81 lat
Maria Salamon z Połomi
Antoni Bednarczyk z Połomi
Gertruda Rduch z Mszany
Stanisław Gonsior z Mszany
80 lat
Irena Pukowiec z Mszany
Rufin Marek z Mszany

Z tej okazji wszystkiego, co w życiu najlepsze, dużo zdrowia, radości, pociechy z dzieci i wnuków życzy Jubilatom

Wójt Gminy Mszana
mgr Mirosław Szymanek