A- A A+

Konferencja Morawskich Wrót na temat problemów społecznych

Informacja o Konferencji na temat problemów społecznych na obszarze Morawskich Wrót.

Mimo dość ogólnie brzmiącego tytułu celem konferencji, nie było jedynie zapoznanie uczestników z problemami społecznymi, ale przede wszystkim zaproponowanie możliwości ich rozwiazywania. Temat ten został przedstawiony przez dr Krzysztofa Wranę w wykładzie wprowadzającym. Był poparty konkretnymi wynikami diagnozy przeprowadzonej na obszarze LGD Morawskie Wrota w trakcie tworzenia strategii rozwoju.

Bardzo konkretnym i wymiernym działaniem obecnie realizowanym, jest projekt „Otwórz WROTA swoich możliwości”, który na obszarze gmin Godów, Gorzyce, Krzyżanowice, Lubomia, Marklowice, Mszana należących do LGD Morawskie Wrota realizuje Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby niepełnosprawne, rodziny z niepełnosprawnymi dziećmi, osoby będące i opuszczające pieczę zastępczą, a także młodzież, która popadła w konflikt z prawem. Uczestnicy zostaną objęci indywidualnymi programami usamodzielnienia i zdobywania kwalifikacji. W ramach programu aktywności lokalnej będą mogli realizować własne pomysły i inicjatywy, oraz uczestniczyć w szkoleniach (w tym zawodowych i przybliżających do rynku pracy).

Naszą ideą jest, aby przygotować ich do podjęcia stażu i zatrudnienia, dlatego będziemy poszukiwać firm na lokalnym rynku pracy, chętnych do współpracy. O tym projekcie szczegółowo mówił koordynator Sebastian Garbacz i Animator Kamil Jakubiak, który zwracał uwagę na rolę pracy z uczestnikami w zakresie ich zmotywowania do działania wspólnego i na rzecz swoich społeczności, podjęcia zmian w swoim życiu i wzmocnienia samooceny.

Wystąpienie Dariusza Leszczyńskiego ze Stowarzyszenia „Pokochaj mnie” to uzasadnienie wyboru uczestników projektu a Grażyna Malczyk, zaapelowała o podjęcie działań wspólnych ze strony władz, stowarzyszeń, instytucji i zainteresowanych, na rzecz rozwiązywania problemów osób starszych, chorych i w podeszłym wieku, których będzie cały czas przybywać a którym nie można zapewnić takiej opieki jaka funkcjonowała w tradycyjnym modelu rodziny wielopokoleniowej.    

Druga część konferencji to również temat, który może w istotny sposób pomóc rozwiązywać problemy społeczne. Przedsiębiorczość społeczna w tym działalność spółdzielni socjalnych, to bardzo dobry sposób na umożliwienie pracy osobom wykluczonym. Świetne przykłady podał zarówno Piotr Dominiak z CRIS-u jak i Bogusław Kamiński założyciel Spółdzielni Socjalnej „Fajna” w Zabrzu. 

Lucyna Gajda poinformowała jakie możliwości daje Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota, które w swojej strategii zaplanowało działania i wsparcie na operacje, skierowanie do osób niepełnosprawnych, seniorów i młodych wchodzących na rynek pracy. Są to zarówno Granty jak i środki finansowe dla przedsiębiorców.

Połączenie działań na kilku płaszczyznach może przynieść bardzo dobre efekty. Dlatego nie czekajmy aż ktoś to zrobi za nas, podejmijmy te działania współpracując ze sobą.


Przedsiębiorcza Mszana

cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification online

Facebook

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Gminy partnerskie

Jubilaci

W lutym swoje jubileusze obchodzą:

91
Irena Matera z Mszany
89
Elżbieta Rotkegel z Połomi
Elżbieta Cichy z Mszany
88 lat
Zofia Stęchły z Mszany
87 lat
Helena Hejna z Mszany
86 lat
Krystyna Brzezik z Połomi
85 lat
Józef Rduch z Połomi
84 lata
Jadwiga Mitko z Mszany
Aniela Błatoń z Połomi
Gertruda Machnik zMszany
Kazimierz Matejek z Gogołowej
83 lata
Dorota Szulik z Połomi
Anna Andreczko z Połomi
82 lata
Małgorzata Brudny z Mszany
81 lat
Gertruda Bednarczyk z Mszany
Helena Marek z Mszany
Ryta Frysztacka z Połomi
Leon Sobala z Mszany
Helena Buchta z Mszany
Stefania Zywert z Połomi
80 lat
Jan Bura z Mszany
Stanisława Harmus z Mszany
Tomasz Woźnica z Połomi
Aniela Tatarczyk z Mszany

Z tej okazji wszystkiego, co w życiu najlepsze, dużo zdrowia, radości, pociechy z dzieci i wnuków życzy Jubilatom

Wójt Gminy Mszana
mgr Mirosław Szymanek