Upływa termin zgłaszania kandydatów na ławników

Uwaga! Przypominamy, że 30 czerwca mija termin zgłaszania kandydatów na ławników. Rada Gminy Mszana  wybierze 1 ławnika do Sądu Okręgowego w Gliwicach i dwóch do Sądu  Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim. Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami  przyjmowane są w dni robocze w godzinach: poniedziałek – od 7.30 do 17.00, wtorek – czwartek  od 7.30 do 15.30, piątek – od 7.30 do 14.00 w Urzędzie Gminy Mszana  przy ul. 1 Maja 81, pokój nr 11.

 

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Gminy Mszana  po 30 czerwca 2011 r., a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Informacje związane z wyborami ławników udzielane są pod numerem tel.: 32/ 47 597 44 lub 32/ 47 597 53.

Szczegóły: http://mszana.ug.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=641:informacja-dla-kandydatow-na-awnikow-na-kadencj-2012-2015&catid=33:aktualnoci&Itemid=121