Protokół z konsultacji społecznych

Protokół z dnia 21.06.2011 roku

z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Mszana.

 Zgodnie z zarządzeniem nr AEI.0050.80.2011 Wójta Gminy Mszana z dnia 13 czerwca 2011 roku, w dniach od 14.06.2011 r. do 20.06.2011 r. przeprowadzone były konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Mszana. We wskazanym w zarządzeniu terminie nie wpłynęły żadne wnioski ani opinie dotyczące konsultowanego projektu uchwały.Mszana,  dnia 21.06.2011 r.