Protokół z konsultacji społecznych

Protokół z dnia 21.06.2011 roku


z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie  ustalenia trybu i kryteriów przyznawania nagród ze specjalnego funduszu dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mszana.

 Zgodnie z zarządzeniem nr AEI.0050.81.2011 Wójta Gminy Mszana z dnia 13czerwca 2011 roku , w dniach od 14.06.2011 r. do 20.06.2011 r. przeprowadzone były konsultacje projektu uchwały w sprawie  ustalenia trybu i kryteriów przyznawania nagród ze specjalnego funduszu dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mszana.

We wskazanym w zarządzeniu terminie nie wpłynęły żadne wnioski ani opinie dotyczące konsultowanego projektu uchwały.Mszana,  dnia 21.06.2011 r.