Jest dotacja na zalesianie

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego PZDR w Wodzisławiu Śl. przypomina, iż od 1 czerwca do 1 sierpnia 2011 roku istnieje możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy na zalesianie. Program „Zalesianie gruntów rolnych i zalesianie gruntów innych niż rolne” jest częścią Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 realizowanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a wnioski należy składać w biurze powiatowym ARiMR właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

 

Zainteresowane osoby mogą uzyskać szczegółowe informacje o warunkach uczestnictwa w wyżej wymienionym programie w Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego PZDR w Wodzisławiu Śl. znajdującym się przy ul. Kubsza 28, bądź też w biurze powiatowym ARiMR znajdującym się  w Jastrzębiu Zdroju przy ulicy Czecha 8b.