A- A A+

Oferta kształcenia PCKU na wiosnę

Jeśli zastanawiasz się nad podjęciem nauki - nie zwlekaj. Zmiany w Ustawie o Systemie Oświaty spowodowały, że w lutym 2012r. po raz ostatni odbędzie się nabór do Uzupełniającego Liceum dla Dorosłych, Szkoły Policealnej dla Dorosłych, Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych, zaś od września 2012r. ostatni nabór do 3-letniego Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych.

Czytaj więcej...

Kampania "Nie dla czadu"

Wójt Gminy  Mszana działając na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 3. ustawy  z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590) przedstawia informację w ramach kampanii informacyjnej „Nie dla czadu”:

Czytaj więcej...

Ogłoszenie konkursu w ramach pożytku publicznego

Wójt Gminy Mszana zaprasza do składania ofert na wspieranie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, zgodnie z „Rocznym Programem Współpracy Gminy Mszana z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 r.”

Czytaj więcej...

Konkurs w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

Wójt Gminy Mszana ogłasza konkurs na realizację zadania własnego Gminy Mszana  w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2012 roku na podstawie Uchwały nr XLIV/54/2010 Rady Gminy Mszana z dnia 25 października 2010 r. w sprawie określenia warunków  i trybu finansowania zadań własnych Gminy Mszana w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

Czytaj więcej...

Kalkulator odsetkowy ZUS

Już teraz przedsiębiorca, który ma zaległości w opłacaniu składek do ZUS sam może obliczyć wysokość należnych odsetek. Na stronie internetowej ZUS został uruchomiony Kalkulator odsetkowy.

Czytaj więcej...

Zmiany w "becikowym"

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od 1 stycznia 2012 r. prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka tzw. „becikowe”, ponownie uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o sesji Rady Gminy

Na podst. art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  /tekst jednolity  Dz.U.  Nr 142   z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ zwołuję sesję zwyczajną Rady Gminy Mszana w dniu 29 grudnia 2011 r. o godz. 12.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Mszanie.

Czytaj więcej...

Dane teleadresowe Ośrodka Pomocy Społecznej

Uwaga mieszkańcy! Wrócił stary numer telefonu do Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Połomi. Do placówki można już dzwonić pod nr: 32/472 00 42. Za chwilowe utrudnienia, związane z przenosinami ośrodka, przepraszamy.

Czytaj więcej...

Nowy numer do przedszkola

Dyrekcja Gminnego Przedszkola w Mszanie informuje, iż od najbliższego poniedziałku, 5 grudnia, zmieni się numer telefonu do placówki. Nowy numer to: 885 980 000.

Grafik dyżurów Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Grafik całodobowego alarmowania/dyżurów członków Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego na miesiąc grudzień

Czytaj więcej...

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko RDOŚ w Katowicach zawiadamia, że na wniosek Pana Jacka Seweryńskiego - pełnomocnika Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego, 21 kwietnia 2011 r. prowadzone jest postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Opracowanie projektu Drogi Głównej Południowej na terenie Wodzisławia Śląskiego, Mszany i gmin sąsiednich - etap I (dokumentacja środowiskowa). Więcej w obwieszczeniu.

 

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach zawiadamia, że sporządzony został protokół z rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa w Wodzisławskim Centrum Kultury. Więcej w obwieszczeniu.

 

 

Przedsiębiorcza Mszana

cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification online

Facebook

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Gminy partnerskie

Jubilaci

W listopadzie swoje jubileusze obchodzą:
96 lat
Gertruda Powieśnik z Mszany
92 lata
Cecylia Antończyk z Połomi
Jan Brzeżek z Mszany
Katarzyna Marek z Mszany
89 lat
Maria Pukowiec z Mszany
Maria Wawrziczek z Gogołowej
88 lat
Stanisław Turek z Mszany
Łucja Piechota z Gogołowej
87 lat
Stanisława Święty z Mszany
86 lat
Pelagia Gruszka z Mszany
85 lat
Stanisław Kłosek z Gogołowej
Ryszard Wiertelorz z Mszany
84 lata
Hildegarda Klimasa z Gogołowej
82 lata
Józefa Krupa z Połomi
Aniela Kłosek z Gogołowej
Justyna Wuwer z Mszany
Czesława Krosny z Gogołowej
Jan Piszczelok z Mszany
81 lat
Maria Salamon z Połomi
Antoni Bednarczyk z Połomi
Gertruda Rduch z Mszany
Stanisław Gonsior z Mszany
80 lat
Irena Pukowiec z Mszany
Rufin Marek z Mszany

Z tej okazji wszystkiego, co w życiu najlepsze, dużo zdrowia, radości, pociechy z dzieci i wnuków życzy Jubilatom

Wójt Gminy Mszana
mgr Mirosław Szymanek