A- A A+

Informacja o konsultacjach

Wójt Gminy Mszana informuje, iż w dniach od  12.06.2012 r. do 15.06.2012 r. zostaną przeprowadzone  konsultacje społeczne  dotyczące projektu uchwały w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury i utworzenia instytucji kultury p.n. „Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mszanie”.

Czytaj więcej...

Nowy portal ZUS

W ZUS rozpoczyna się internetowa rewolucja. Powstał Nowy Portal Elektroniczny, dzięki któremu większość spraw w ZUS będzie można załatwić za pośrednictwem internetu. 14 czerwca w Oddziale ZUS w Rybniku będzie wyznaczone specjalne stanowisko do prezentacji PUE. Zachęcamy wszystkich do logowania na PUE i zakładania profilów zaufania na ePUAP. Dzięki temu za pośrednictwem profilu zaufania w ZUS będzie można składać elektroniczne wnioski, korespondować z pracownikami za pośrednictwem internetu, itp.

Czytaj więcej...

Dzień Seniora w ZUS

14 czerwca w godzinach od 9 do 14 rybnicki Oddział ZUS zaprasza mieszkańców miasta i okolic do udziału w Dniu Seniora. Jest to ogólnopolska akcja informacyjna skierowana do osób starszych i ich rodzin.

Czytaj więcej...

Punkt Obsługi Klienta w piątek czynny krócej

Wójt Gminy Mszana informuje, że w piątek, 8 maja, Punkt Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy Mszana czynny będzie, podobnie jak cały urząd, w godzinach 7.30 - 14.00.

Czytaj więcej...

Wieś w fotografii

Rusza konkurs fotograficzny „Wieś województwa śląskiego okiem obiektywu”. Zarząd Województwa Śląskiego wraz z Sekretariatem Regionalnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich zapraszają do udziału w konkursie fotograficznym. Jego głównym tematem jest  wieś i zmiany na niej przebiegające, jej walory kulturowe i przyrodnicze, a także osiągnięcia w rozwoju.

Czytaj więcej...

Konkurs „Moje Stypendium - Opowieści stypendialne”!

Zadaniem uczestników Konkursu „Moje Stypendium - Opowieści stypendialne”! jest podzielenie się historiami, doświadczeniami i wspomnieniami z bycia stypendystą, pokazanie tego, jakie możliwości dało im stypendium i jak je wykorzystali, opowiedzenie o tym, co udział w programie stypendialnym zmienił.

Czytaj więcej...

Informacja Z-cy Głównego Lekarza Weterynarii o zakazie stosowania mączek mięsno - kostnych

Szanowni Rolnicy, Hodowcy zwierząt gospodarskich.
W związku z niepokojącym wzrostem liczby przypadków nielegalnego stosowania mączek mięsno – kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich oraz stanowczym pismem skierowanym w tej sprawie przez Komisję Europejską do Rządu RP informuje, co następuje:

Czytaj więcej...

Dbaj o zdrowie - informacje Centrum Onkologii nt. profilaktyki raka sutka i raka szyjki macicy

Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach zachęca wszystkie mieszkanki do zapoznania się z informacjami na temat programów wczesnego wykrywania raka piersi oraz profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy.

Czytaj więcej...

Informacja

Wójt Gminy Mszana informuje, że zgodnie z art. 21 ust. 1 oraz art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.08.199.1227 z późn. zm.), w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie pod pozycją numer RIOS.000061.2012 na stronie Biuletynu Informacji Publicznej zamieszczono dane dotyczące złożenia wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji p.n.: „Budowa drogi dla skomunikowania terenu byłych szybów zachodnich z ul. Moszczeńską w Mszanie“.

Czytaj więcej...

Informacja

Wójt Gminy Mszana informuje, że zgodnie z art. 21 ust. 1 oraz art. 21 ust. 2 pkt 16 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.08.199.1227 z późn. zm.), w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej zamieszczono pod pozycją nr RIOS.000065.2012 dane dotyczące raportu oddziaływania na środowisko dla inwestycji p.n.: „Stacja paliw płynnych WYGODA IV w gminie Mszana”.

Czytaj więcej...

Promocja angielskiego przez internet

W dniach 23-31 maja 2012 odbędą się DNI OTWARTE w Szkole Językowej Dobra Zuza, na które organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkich Mieszkańców.

Czytaj więcej...

Zaproszenie do projektu edukacyjnego - XX Szkoła Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego

Szkoła Liderów to największy i najstarszy program rozwoju kompetencji przywódczych w Polsce. Do bezpłatnego udziału w tym prestiżowym programie edukacyjnym zaproszone są osoby aktywne w polityce lub planujące włączyć się w życie polityczne (partie polityczne i ich  „młodzieżówki”, władze samorządowe), lokalni przedsiębiorcy zaangażowani w działalność na rzecz swoich miejscowości, a także inicjatorzy i inicjatorki przedsięwzięć społecznych.

Czytaj więcej...

Przedsiębiorcza Mszana

cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification online

Facebook

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Gminy partnerskie

Jubilaci

W kwietniu swoje jubileusze obchodzą:


 93 lata
Anna Wachtarczyk z Mszany
88 lat
Marta Rduch z Mszany
87 lat
Adelajda Matloch z Mszany
85 lat
Anna Szmid z Połomi
84 lata
Alojzy Krzyżok z Mszany
Helena Marek z Mszany
83 lata
Dorota Pawełek z Połomi
Jan Brzezik z Mszany
Agnieszka Andreczko z Połomi
82 lata
Leon Paloc z Mszany
Teresa Szołtysek z Mszany
Maria Musioł z Połomi
81 lat
Anna Smozik z Połomi
Felicja Sosna z Mszany
Rudolf Winkler z Gogołowej
Walter Pawliczek z Połomi
Anna Wita z Połomi
Agnieszka Nowak z Gogołowej
Gertruda Płaczek z Mszany
80 lat
Irena Młotek z Mszany

Z tej okazji wszystkiego, co w życiu najlepsze, dużo zdrowia, radości, pociechy z dzieci i wnuków życzy Jubilatom

Wójt Gminy Mszana
mgr Mirosław Szymanek