A- A A+

OPS uruchomił punkt pomocy zadłużonym

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie z siedzibą w Połomi informuje, że w miesiącu styczniu 2012 roku zorganizowany jest punkt bezpłatnego poradnictwa dla mieszkańców gminy Mszana znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i finansowej w związku z nadmiernym zadłużeniem.


BIURO  BEZPŁATNYCH  PORAD  MIEŚCI  SIĘ  W  POŁOMI, 
PRZY  UL. CENTRALNEJ 93,  GDZIE  MOŻNA  SKORZYSTAĆ  Z  PORAD:

PRAWNIKA  I  PSYCHOLOGA
w dniach  12 i 26 stycznia 2012 r. (czwartek)  w godzinach  16:30 - 19:30

oraz  DORADCY 
w dniach 10 i 24 stycznia 2012 r. (wtorek)  w godzinach  9:00 – 12:00


Szczegółowe informacje w załączniku

Oferta kształcenia PCKU na wiosnę

Jeśli zastanawiasz się nad podjęciem nauki - nie zwlekaj. Zmiany w Ustawie o Systemie Oświaty spowodowały, że w lutym 2012r. po raz ostatni odbędzie się nabór do Uzupełniającego Liceum dla Dorosłych, Szkoły Policealnej dla Dorosłych, Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych, zaś od września 2012r. ostatni nabór do 3-letniego Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych.

Czytaj więcej...

Kampania "Nie dla czadu"

Wójt Gminy  Mszana działając na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 3. ustawy  z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590) przedstawia informację w ramach kampanii informacyjnej „Nie dla czadu”:

Czytaj więcej...

Ogłoszenie konkursu w ramach pożytku publicznego

Wójt Gminy Mszana zaprasza do składania ofert na wspieranie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, zgodnie z „Rocznym Programem Współpracy Gminy Mszana z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 r.”

Czytaj więcej...

Konkurs w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

Wójt Gminy Mszana ogłasza konkurs na realizację zadania własnego Gminy Mszana  w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2012 roku na podstawie Uchwały nr XLIV/54/2010 Rady Gminy Mszana z dnia 25 października 2010 r. w sprawie określenia warunków  i trybu finansowania zadań własnych Gminy Mszana w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

Czytaj więcej...

Kalkulator odsetkowy ZUS

Już teraz przedsiębiorca, który ma zaległości w opłacaniu składek do ZUS sam może obliczyć wysokość należnych odsetek. Na stronie internetowej ZUS został uruchomiony Kalkulator odsetkowy.

Czytaj więcej...

Zmiany w "becikowym"

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od 1 stycznia 2012 r. prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka tzw. „becikowe”, ponownie uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o sesji Rady Gminy

Na podst. art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  /tekst jednolity  Dz.U.  Nr 142   z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ zwołuję sesję zwyczajną Rady Gminy Mszana w dniu 29 grudnia 2011 r. o godz. 12.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Mszanie.

Czytaj więcej...

Dane teleadresowe Ośrodka Pomocy Społecznej

Uwaga mieszkańcy! Wrócił stary numer telefonu do Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Połomi. Do placówki można już dzwonić pod nr: 32/472 00 42. Za chwilowe utrudnienia, związane z przenosinami ośrodka, przepraszamy.

Czytaj więcej...

Nowy numer do przedszkola

Dyrekcja Gminnego Przedszkola w Mszanie informuje, iż od najbliższego poniedziałku, 5 grudnia, zmieni się numer telefonu do placówki. Nowy numer to: 885 980 000.

Grafik dyżurów Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Grafik całodobowego alarmowania/dyżurów członków Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego na miesiąc grudzień

Czytaj więcej...

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko RDOŚ w Katowicach zawiadamia, że na wniosek Pana Jacka Seweryńskiego - pełnomocnika Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego, 21 kwietnia 2011 r. prowadzone jest postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Opracowanie projektu Drogi Głównej Południowej na terenie Wodzisławia Śląskiego, Mszany i gmin sąsiednich - etap I (dokumentacja środowiskowa). Więcej w obwieszczeniu.

 

 

Przedsiębiorcza Mszana

cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification online

Facebook

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Gminy partnerskie

Jubilaci

W lutym swoje jubileusze obchodzą:

91
Irena Matera z Mszany
89
Elżbieta Rotkegel z Połomi
Elżbieta Cichy z Mszany
88 lat
Zofia Stęchły z Mszany
87 lat
Helena Hejna z Mszany
86 lat
Krystyna Brzezik z Połomi
85 lat
Józef Rduch z Połomi
84 lata
Jadwiga Mitko z Mszany
Aniela Błatoń z Połomi
Gertruda Machnik zMszany
Kazimierz Matejek z Gogołowej
83 lata
Dorota Szulik z Połomi
Anna Andreczko z Połomi
82 lata
Małgorzata Brudny z Mszany
81 lat
Gertruda Bednarczyk z Mszany
Helena Marek z Mszany
Ryta Frysztacka z Połomi
Leon Sobala z Mszany
Helena Buchta z Mszany
Stefania Zywert z Połomi
80 lat
Jan Bura z Mszany
Stanisława Harmus z Mszany
Tomasz Woźnica z Połomi
Aniela Tatarczyk z Mszany

Z tej okazji wszystkiego, co w życiu najlepsze, dużo zdrowia, radości, pociechy z dzieci i wnuków życzy Jubilatom

Wójt Gminy Mszana
mgr Mirosław Szymanek