A- A A+

Zaktualizowana lista dzieci przyjętych do przedszkola w Mszanie

Zaktualizowano listę dzieci przyjętych do przedszkola na podstawie naboru z kwietnia 2012 r. Do placówki przyjętych zostanie dodatkowo siedmioro dzieci.

Czytaj więcej...

Dzień otwarty w ZUS

30 maja w Oddziale ZUS w Rybniku odbędzie się „Dzień Otwarty w ZUS dla Osób Niepełnosprawnych". Wzorem lat ubiegłych na naszych klientów będą czekać specjaliści ZUS oraz przedstawiciele instytucji wspierające osoby niepełnosprawne. Będzie także możliwość skorzystania z bezpłatnych badań medycznych i porad fizjoterapeuty. 

Czytaj więcej...

Cech zaprasza na Piknik Przedsiębiorczości

Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim organizuje 2 czerwca br. (sobota) na terenie Pola Campingowego „EUROPA” w Olzie IV Piknik Przedsiębiorczości. W pikniku wezmą udział mieszkańcy województwa śląskiego, jednak w znacznej jego części będą to przedsiębiorcy Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego wraz ze swoimi rodzinami.

Czytaj więcej...

Informacja

Wójt Gminy Mszana informuje, że zgodnie z art. 21 ust. 1 oraz art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.08.199.1227 z późn. zm.), w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie pod pozycją numer RIOS.000061.2012 na stronie Biuletynu Informacji Publicznej zamieszczono dane dotyczące złożenia wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji p.n.: „Budowa drogi dla skomunikowania terenu byłych szybów zachodnich z ul. Moszczeńską w Mszanie“.

Czytaj więcej...

Ważny komunikat dla klientów Biura Paszportowego w Wodzisławiu Śl.

W związku z modernizacją Paszportowego Systemu Informacyjnego w Biurze Paszportowym w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śl. w dniu 1 czerwca (piątek), od godz. 10.00 do godz. 14.00, przyjmowanie wniosków paszportowych będzie niemożliwe.

Czytaj więcej...

Informacja o sesji Rady Gminy

Na podst. art. 20 ust. 1 ustawy  z  dnia  8  marca  1990 r. o samorządzie gminnym/ tekst jednolity  Dz.U.  Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ zwołuję sesję zwyczajną Rady Gminy Mszana w dniu 21 maja 2012 r. o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Mszanie.

Czytaj więcej...

Zaproszenie dla rolników

Wójt Gminy Mszana we współpracy z Urzędami Gmin Marklowice i Godów zaprasza rolników na bezpłatne szkolenie pt. „Korzyści i konsekwencje przejścia na ogólne zasady rozliczania podatku VAT oraz zasady rejestracji tego podatku”.

Czytaj więcej...

Biblioteka ogłasza amnestię czytelniczą

W związku ze zbliżającym się Dniem Bibliotekarza i Bibliotek  (8 maja) Gminna Biblioteka Publiczna w Mszanie i jej filie ogłaszają miesiąc maj MIESIĄCEM AMNESTII CZYTELNICZEJ.

Czytaj więcej...

Zaproszenie do Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości

Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego – biuro w Jastrzębiu-Zdroju serdecznie zaprasza do współpracy organizacje pozarządowe i inne podmioty ekonomii społecznej, pracowników instytucji rynku pracy oraz osoby, które są zainteresowane tematyką ekonomii społecznej lub założeniem stowarzyszenia, spółdzielni socjalnej lub fundacji.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o konsultacjach

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mszana w 2012 roku.

Czytaj więcej...

Znaleziono rasowego psa!

W sobotę 21 kwietnia na terenie budowy autostrady na granicy Mszany i Połomi (pod mostem, na którym zostały wstrzymane prace), znaleziono psa rasy dog. Błąkające się zwierzę zostało uśpione przez weterynarza, a następnie przewiezione przez pracowników urzędu gminy do schroniska dla bezpańskich zwierząt w Raciborzu.

Czytaj więcej...

Protokół z konsultacji

Protokół z dnia 23.04.2012 r. z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli

 

 

Przedsiębiorcza Mszana

cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification online

Facebook

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Gminy partnerskie

Jubilaci

W kwietniu swoje jubileusze obchodzą:


 93 lata
Anna Wachtarczyk z Mszany
88 lat
Marta Rduch z Mszany
87 lat
Adelajda Matloch z Mszany
85 lat
Anna Szmid z Połomi
84 lata
Alojzy Krzyżok z Mszany
Helena Marek z Mszany
83 lata
Dorota Pawełek z Połomi
Jan Brzezik z Mszany
Agnieszka Andreczko z Połomi
82 lata
Leon Paloc z Mszany
Teresa Szołtysek z Mszany
Maria Musioł z Połomi
81 lat
Anna Smozik z Połomi
Felicja Sosna z Mszany
Rudolf Winkler z Gogołowej
Walter Pawliczek z Połomi
Anna Wita z Połomi
Agnieszka Nowak z Gogołowej
Gertruda Płaczek z Mszany
80 lat
Irena Młotek z Mszany

Z tej okazji wszystkiego, co w życiu najlepsze, dużo zdrowia, radości, pociechy z dzieci i wnuków życzy Jubilatom

Wójt Gminy Mszana
mgr Mirosław Szymanek