A- A A+

Zmiana siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej

Informujemy, że od dnia 17 października br. Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie będzie przyjmował Strony w Połomi,  ul. Centralna 93 (budynek dawnej szkoły).

Czytaj więcej...

Rozprawa w sprawie DGP

Przypominamy, że dzisiaj, 10 października 2011 r. o godzinie 16.00 w Sali Klubowej Wodzisławskiego Centrum Kultury w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Kubsza 17 zostanie przeprowadzona rozprawa administracyjna,

Czytaj więcej...

ZUS informuje: Szkolenie ws. ulg i umorzeń

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rybniku uprzejmie informuje, że w dniu 20.10.2011r. (czwartek) o godzinie 9.00 w budynku ZUS w Rybniku przy ul. Jankowickiej 13 odbędzie się bezpłatne szkolenie dla płatników składek dotyczące zasad udzielania ulg i umorzeń należności z tytułu składek oraz zakresu dokumentacji , która powinna zostać złożona wraz z wnioskiem.

Czytaj więcej...

Mija termin składania wniosków o stypendia za wyniki w nauce

Przypominamy, że 31 października mija termin składania wniosków o przyznanie stypendium za wyniki w nauce. Starający się o stypendium studenci muszą wykazać się wysoką średnią ocen, wiekiem do 25 lat i stałym zamieszkaniem na terenie gminy.

Czytaj więcej...

Konsultacje społeczne

Wójt Gminy Mszana informuje, iż w dniach od  10.10.2011 r. do 16.10.2011 r. zostaną przeprowadzone  konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Mszana z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.

Czytaj więcej...

Wypełnij ankietę "Środowisko i ja"

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu dotyczącym ochrony środowiska w naszej gminie. Zachęcamy do wypełnienia krótkiej ankiety mającej na celu uzyskanie wiedzy o świadomości ekologicznej mieszkańców. Jej wyniki przyczynią się do określenia pożądanych przez mieszkańców kierunków działań w obszarze ochrony środowiska na terenie województwa śląskiego i objęcia ich programem wsparcia w nowym budżecie Unii Europejskiej.

Czytaj więcej...

INFORMACJA

Wójt Gminy Mszana informuje, że zgodnie z art. 21 ust. 1 oraz art. 21 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.08.199.1227 z późn. zm.),

Czytaj więcej...

Dzień Otwarty w ZUS dla niań

12 października w godz. od 10 do 14 w Oddziale ZUS w Rybniku przy ul. Reymonta 2 organizowany będzie dyżur ekspercki dla osób zainteresowanych ubezpieczeniem niań.


- Z naszych doświadczeń wynika, że temat ten cieszy się dużą popularnością wśród klientów ZUS. Wiele osób dzwoni, przychodzi do ZUS i dopytuje o zasady, wysokość dopłaty do składek ze strony państwa, niezbędne dokumenty i formularze oraz opłaty spoczywające na tych rodzicach, którzy chcą legalnie zatrudnić nianie do opieki nad swoimi pociechami w ramach tzw. umowy uaktywniającej – mówi Beata Kopczyńska, rzecznik rybnickiego oddziału ZUS.


W związku z licznymi pytaniami odbędzie się Dzień Otwarty dla niań w formie dyżuru eksperta, podczas którego klienci będą mogli uzyskać informacje na temat zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Uzyskają wyjaśnienia dotyczące kwestii zasad objęcia dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym, a także udzielenia pomocy w wypełnianiu dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych.


- Dla tych, którzy nie będą mogli nas odwiedzić 12 października, przygotowaliśmy szkolenie w tym temacie, 18 października o godz. 12, w budynku ZUS przy ul. Jankowickiej 13.


Od 1 października weszły w życie przepisy ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3. Zgodnie z nimi państwo opłaci składki na ubezpieczenia za opiekunki, które otrzymują pensję nieprzekraczającą minimalnego wynagrodzenia.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM

będących własnością Gminy Mszana

Czytaj więcej...

Zaproszenie na wystawę owoców i warzyw

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego  w Wodzisławiu Śl.  zaprasza 14 października 2011 r. na seminarium wyjazdowe na jesienną wystawę owoców, warzyw oraz drzew ozdobnych i owocowych FLORA OŁOMUNIEC 2011 połączoną z festiwalem gastronomii i napojów OLIMA.

Czytaj więcej...

Protokół z konsultacji społecznych

Protokół z dnia 26.09.2011 roku z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie  ustanowienia logo Gminy Mszana

Czytaj więcej...

OPS zaprasza na wycieczkę do Zakopanego

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie serdecznie zaprasza osoby niepełnosprawne wraz z opiekunem, z terenu gminy Mszana, na wycieczkę do Zakopanego w dniu 1 października br. Wpisowe wynosi 10 zł za osobę.

Czytaj więcej...

Przedsiębiorcza Mszana

cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification online

Facebook

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Gminy partnerskie

Jubilaci

W lutym swoje jubileusze obchodzą:

91
Irena Matera z Mszany
89
Elżbieta Rotkegel z Połomi
Elżbieta Cichy z Mszany
88 lat
Zofia Stęchły z Mszany
87 lat
Helena Hejna z Mszany
86 lat
Krystyna Brzezik z Połomi
85 lat
Józef Rduch z Połomi
84 lata
Jadwiga Mitko z Mszany
Aniela Błatoń z Połomi
Gertruda Machnik zMszany
Kazimierz Matejek z Gogołowej
83 lata
Dorota Szulik z Połomi
Anna Andreczko z Połomi
82 lata
Małgorzata Brudny z Mszany
81 lat
Gertruda Bednarczyk z Mszany
Helena Marek z Mszany
Ryta Frysztacka z Połomi
Leon Sobala z Mszany
Helena Buchta z Mszany
Stefania Zywert z Połomi
80 lat
Jan Bura z Mszany
Stanisława Harmus z Mszany
Tomasz Woźnica z Połomi
Aniela Tatarczyk z Mszany

Z tej okazji wszystkiego, co w życiu najlepsze, dużo zdrowia, radości, pociechy z dzieci i wnuków życzy Jubilatom

Wójt Gminy Mszana
mgr Mirosław Szymanek