A- A A+

Mija termin składania wniosków o stypendia za wyniki w nauce

Przypominamy, że 31 października mija termin składania wniosków o przyznanie stypendium za wyniki w nauce. Starający się o stypendium studenci muszą wykazać się wysoką średnią ocen, wiekiem do 25 lat i stałym zamieszkaniem na terenie gminy.

Czytaj więcej...

Konsultacje społeczne

Wójt Gminy Mszana informuje, iż w dniach od  10.10.2011 r. do 16.10.2011 r. zostaną przeprowadzone  konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Mszana z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.

Czytaj więcej...

Wypełnij ankietę "Środowisko i ja"

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu dotyczącym ochrony środowiska w naszej gminie. Zachęcamy do wypełnienia krótkiej ankiety mającej na celu uzyskanie wiedzy o świadomości ekologicznej mieszkańców. Jej wyniki przyczynią się do określenia pożądanych przez mieszkańców kierunków działań w obszarze ochrony środowiska na terenie województwa śląskiego i objęcia ich programem wsparcia w nowym budżecie Unii Europejskiej.

Czytaj więcej...

INFORMACJA

Wójt Gminy Mszana informuje, że zgodnie z art. 21 ust. 1 oraz art. 21 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.08.199.1227 z późn. zm.),

Czytaj więcej...

Dzień Otwarty w ZUS dla niań

12 października w godz. od 10 do 14 w Oddziale ZUS w Rybniku przy ul. Reymonta 2 organizowany będzie dyżur ekspercki dla osób zainteresowanych ubezpieczeniem niań.


- Z naszych doświadczeń wynika, że temat ten cieszy się dużą popularnością wśród klientów ZUS. Wiele osób dzwoni, przychodzi do ZUS i dopytuje o zasady, wysokość dopłaty do składek ze strony państwa, niezbędne dokumenty i formularze oraz opłaty spoczywające na tych rodzicach, którzy chcą legalnie zatrudnić nianie do opieki nad swoimi pociechami w ramach tzw. umowy uaktywniającej – mówi Beata Kopczyńska, rzecznik rybnickiego oddziału ZUS.


W związku z licznymi pytaniami odbędzie się Dzień Otwarty dla niań w formie dyżuru eksperta, podczas którego klienci będą mogli uzyskać informacje na temat zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Uzyskają wyjaśnienia dotyczące kwestii zasad objęcia dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym, a także udzielenia pomocy w wypełnianiu dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych.


- Dla tych, którzy nie będą mogli nas odwiedzić 12 października, przygotowaliśmy szkolenie w tym temacie, 18 października o godz. 12, w budynku ZUS przy ul. Jankowickiej 13.


Od 1 października weszły w życie przepisy ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3. Zgodnie z nimi państwo opłaci składki na ubezpieczenia za opiekunki, które otrzymują pensję nieprzekraczającą minimalnego wynagrodzenia.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM

będących własnością Gminy Mszana

Czytaj więcej...

Zaproszenie na wystawę owoców i warzyw

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego  w Wodzisławiu Śl.  zaprasza 14 października 2011 r. na seminarium wyjazdowe na jesienną wystawę owoców, warzyw oraz drzew ozdobnych i owocowych FLORA OŁOMUNIEC 2011 połączoną z festiwalem gastronomii i napojów OLIMA.

Czytaj więcej...

Protokół z konsultacji społecznych

Protokół z dnia 26.09.2011 roku z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie  ustanowienia logo Gminy Mszana

Czytaj więcej...

OPS zaprasza na wycieczkę do Zakopanego

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie serdecznie zaprasza osoby niepełnosprawne wraz z opiekunem, z terenu gminy Mszana, na wycieczkę do Zakopanego w dniu 1 października br. Wpisowe wynosi 10 zł za osobę.

Czytaj więcej...

Konsultacje społeczne

Wójt Gminy Mszana informuje, iż w dniach od  20.09.2011 r. do 23.09.2011 r. zostaną przeprowadzone  konsultacje społeczne  dotyczące projektu uchwały w sprawie ustanowienia logo Gminy Mszana.
Tryb oraz termin zgłaszania wszelkich uwagi i opinii został uregulowany w drodze zarządzenia
nr AEI.0050.131.2011 z dnia 19.09.2011 r.

Czytaj więcej...

Obwieszczenie

W związku z trwającym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Stacja paliw płynnych WYGODA IV”, działając na podstawie art. 10 §1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. Nr 98 z 2000 r., poz. 1071 za zm.), w związku z art. 29 oraz art. 30 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.08.199.1227 ze zm.)

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o sesji Rady Gminy

Na podst. art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ zwołuję sesję zwyczajną Rady Gminy Mszana w dniu  26 września 2011 r. o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Mszanie.

Czytaj więcej...

Przedsiębiorcza Mszana

cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification online

Facebook

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Gminy partnerskie

Jubilaci

W kwietniu swoje jubileusze obchodzą:


 93 lata
Anna Wachtarczyk z Mszany
88 lat
Marta Rduch z Mszany
87 lat
Adelajda Matloch z Mszany
85 lat
Anna Szmid z Połomi
84 lata
Alojzy Krzyżok z Mszany
Helena Marek z Mszany
83 lata
Dorota Pawełek z Połomi
Jan Brzezik z Mszany
Agnieszka Andreczko z Połomi
82 lata
Leon Paloc z Mszany
Teresa Szołtysek z Mszany
Maria Musioł z Połomi
81 lat
Anna Smozik z Połomi
Felicja Sosna z Mszany
Rudolf Winkler z Gogołowej
Walter Pawliczek z Połomi
Anna Wita z Połomi
Agnieszka Nowak z Gogołowej
Gertruda Płaczek z Mszany
80 lat
Irena Młotek z Mszany

Z tej okazji wszystkiego, co w życiu najlepsze, dużo zdrowia, radości, pociechy z dzieci i wnuków życzy Jubilatom

Wójt Gminy Mszana
mgr Mirosław Szymanek