A- A A+

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych

Protokół z dnia 02.03.2018 roku z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Mszana w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów, psychologów, logopedów oraz doradców zawodowych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mszana.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej

Wójt Gminy ogłasza nabór do komisji konkursowej oraz zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w pracach komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu na wspieranie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej oraz do komisji oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu na wspieranie zadań z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Czytaj więcej...

Zgłoś się do konkursu na "Mikroprzedsiębiorcę roku"

Stowarzyszenie „Inicjatywa Firm Rodzinnych” zaprasza do udziału w Konkursie „Mikroprzedsiębiorca Roku”.

Czytaj więcej...

Zmiana terminu konsultacji projektu uchwały ws. przyznawania nagród

Wójt Gminy Mszana informuje, iż w dniach od 28.02.2018 r. do 07.03.2018 r. do godz. 14.00 zostaną przeprowadzone  konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Gminy Mszana w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych ws. udzielania dotacji

Wójt Gminy Mszana zaprasza organizacje pozarządowe w rozumieniu art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji społecznych związanych z planem podjęcia przez Radę Gminy Mszana uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Mszana z zakresu ochrony środowiska.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych ws. przyznawania nagród

Wójt Gminy Mszana informuje, iż w dniach od 28.02.2018 r. do 08.03.2018 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Gminy Mszana  w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury.

Czytaj więcej...

Protokół z konsultacji ws. miejsca realizacji obowiązku szkolnego

Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Mszana w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom oddziałów klas VI Szkoły Podstawowej w Połomi.

Czytaj więcej...

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych OPS

Protokół z dnia 26 lutego 2018 r. z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie: upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne.

Czytaj więcej...

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim, informuje o naborze wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd".

Czytaj więcej...

LGD Morawskie Wrota ogłasza nabór na konkursy dla przedsiębiorców

LGD Morawskie Wrota ogłasza nabory na konkursy dla przedsiębiorców na rozwój i zakładanie firm.

Czytaj więcej...

Konsultacje społeczne ws. wymiaru godzin zajęć w placówkach oświatowych

Wójt Gminy Mszana informuje, iż w dniach od 22.02.2018 r. do 01.03.2018 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Gminy Mszana w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów oraz doradców zawodowych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mszana.

Czytaj więcej...

Konsultacje społeczne Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie

Wójt Gminy Mszana informuje, iż w dniach od 19 lutego 2018 r. do 26 lutego 2018r. do godz. 9.00 zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie: upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne.

Czytaj więcej...

Przedsiębiorcza Mszana

cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification online

Facebook

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Gminy partnerskie

Jubilaci

W kwietniu swoje jubileusze obchodzą:


 93 lata
Anna Wachtarczyk z Mszany
88 lat
Marta Rduch z Mszany
87 lat
Adelajda Matloch z Mszany
85 lat
Anna Szmid z Połomi
84 lata
Alojzy Krzyżok z Mszany
Helena Marek z Mszany
83 lata
Dorota Pawełek z Połomi
Jan Brzezik z Mszany
Agnieszka Andreczko z Połomi
82 lata
Leon Paloc z Mszany
Teresa Szołtysek z Mszany
Maria Musioł z Połomi
81 lat
Anna Smozik z Połomi
Felicja Sosna z Mszany
Rudolf Winkler z Gogołowej
Walter Pawliczek z Połomi
Anna Wita z Połomi
Agnieszka Nowak z Gogołowej
Gertruda Płaczek z Mszany
80 lat
Irena Młotek z Mszany

Z tej okazji wszystkiego, co w życiu najlepsze, dużo zdrowia, radości, pociechy z dzieci i wnuków życzy Jubilatom

Wójt Gminy Mszana
mgr Mirosław Szymanek