A- A A+

Ogłoszenie o "becikowym"

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie przypomina mieszkańcom, że od 1 stycznia 2012 r., prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, ponownie uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Uchwała Rady Gminy

UCHWAŁA NR IX-40-2011

RADY GMINY MSZANA

z dnia 27 czerwca 2011 r.

 

w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym /Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami/ i art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. prawo o ustroju sądów powszechnych /Dz.U. Nr 98 poz. 1070 z 2003 r. z późniejszymi zmianami/ Rada Gminy Mszana uchwala:

Czytaj więcej...

Abolicja dla przedsiębiorczych matek tylko do 1 sierpnia

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że do 1 sierpnia 2011 r. istnieje możliwość umorzenia zaległych składek na Fundusz Pracy. O umorzenie mogą występować kobiety, które prowadziły działalność gospodarczą lub współpracowały przy jej prowadzeniu, a jednocześnie przebywały na urlopie wychowawczym.

Czytaj więcej...

Od 1 sierpnia można składać wnioski o stypendium szkolne

Uwaga mieszkańcy: od 1 sierpnia do 15 września można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego. Uprawnieni do niego są uczniowie, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Czytaj więcej...

Ogólnopolska kampania "Zrób test na HIV"

Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Wodzisławiu Śląskim włączył się w ogólnopolską Kampanię „Zrób test na HIV”. W 2010 test w kierunku HIV zrobiło 25 tys. osób i choć liczba ta z roku na rok wzrasta i tak jest zbyt mała. Kampania „Zrób test na HIV” jest skierowana do osób w wieku od 18 do 39 lat i starszych, aktywnych seksualnie, podejmujących ryzykowne zachowania seksualne, odpowiedzialnych za zdrowie własne i partnera. Ma zachęcić do odpowiedzi na pytanie: czy w moim życiu zdarzyło się coś, co mogło narazić mnie na zakażenie?

Czytaj więcej...

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sołectwa Mszana

Czytaj więcej...

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sołectwa Gogołowa

Czytaj więcej...

Ostrzeżenie meteorologiczne

Ostrzeżenie meteorologiczne - data i godzina wydania: godz. 13:22 dnia 20.07.2011

OSTRZEŻENIE Nr 48 -Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego (WCZK)

Czytaj więcej...

Informacja o uboju gospodarczym

ROLNIKU! HODOWCO ZWIERZĄT!

Powiatowy Lekarz w Wodzisławiu Śląskim ponownie przypomina o obowiązkach nałożonych na producentów rolnych odnośnie tzw. UBOJÓW GOSPODARCZYCH tj. produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własnego gospodarstwa domowego (Rozporządzenie MRiRW z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz. U. 2011.201.1370).

Czytaj więcej...

Ostrzeżenie o burzach z gradem

Data i godzina wydania: godz. 07:35 dnia 19.07.2011

Nazwa biura: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW PIB Oddział w Krakowie.

OSTRZEŻENIE Nr 47 -Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego (WCZK)

Czytaj więcej...

Ostrzeżenie o burzach z gradem

Ostrzeżenie o burzach

Data i godzina wydania: godz. 11:35 dnia 14.07.2011

Nazwa biura: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW PIB Oddział w Krakowie.

OSTRZEŻENIE Nr 45 -Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego (WCZK)

Czytaj więcej...

Przedsiębiorcza Mszana

cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification online

Facebook

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Gminy partnerskie

Jubilaci

W październiku swoje jubileusze obchodzą:
91 lat
Anna Durczok z Mszany
88 lat
Wiktoria Wita z Połomi
Otylia Rudol z Połomi
87 lat
Aniela Wuwer z Mszany
Franciszek Adamczyk z Połomi
86 lat
Edyta Felis z Gogołowej
Elżbieta Maciończyk z Połomi
Aniela Wolner z Połomi
Aniela Urbańczyk z Gogołowej
Waleska Piechaczek z Mszany
85 lat
Edward Cichy z Mszany
Maria Ciemienga z Gogołowej
Bronisław Michalik z Gogołowej
Gertruda Papierok z Połomi
Elżbieta Gąsior z Połomi
84 lata
Czesław Cnota z Połomi
83 lata
Franciszek Fyrla z Połomi
Irena Brzoza z Połomi
Aniela Lisiak z Połomi
Rita Molenda z Połomi
Aniela Wolny z Mszany
Stanisław Polończyk z Połomi
82 lata
Elżbieta Czerwińska z Połomi
Aniela Wita z Mszany
81 lat
Agnieszka Grima z Połomi
Galina Istomina z Gogołowej
Dorota Cofalik-Gudzik z Połomi
Elżbieta Polok z Połomi
Gertruda Prudel z Połomi
Lucyna Holesz z Gogołowej
Maksymilian Wita z Połomi
Agnieszka Rduch z Połomi
80 lat
Stanisław Rduch z Mszany
Bolesław Pukowiec z Mszany
Tadeusz Gadomski z Mszany
Józef Palarczyk z Mszany

Z tej okazji wszystkiego, co w życiu najlepsze, dużo zdrowia, radości, pociechy z dzieci i wnuków życzy Jubilatom

Wójt Gminy Mszana
mgr Mirosław Szymanek