A- A A+

Apel wojewody do mieszkańców w związku z silnymi mrozami

W związku z falą silnych mrozów, które jeszcze przez kilkanaście dni mają panować na Śląsku, wojewoda śląski wystosował apel o zachowanie zasad bezpieczeństwa. Czytaj w załączniku.

Czytaj więcej...

Grafik dyżurów Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

GRAFIK  CAŁODOBOWEGO ALARMOWANIA /  DYŻURÓW* CZŁONKÓW GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W UG W MSZANIE

Czytaj więcej...

Konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola w Mszanie

Wójt Gminy Mszana ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Przedszkola w Mszanie ul. 1 Maja 81, 44-325 Mszana
I.    Do konkursu na stanowisko dyrektora  może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

Czytaj więcej...

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Mszana informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651) w siedzibie Urzędu Gminy w Mszanie na tablicy ogłoszeń wywieszono na okres 21 dni wykaz przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości oznaczonych ewidencyjnie działkami:

Czytaj więcej...

Informacja o dotacji dla UMKS Delfin

Informuję, że zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Mszana Nr AEI.0050.17.2012  z dnia 30.01.2012 r. w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej przyznano następującą dotację:

Czytaj więcej...

Informacja o dotacji dla LKS Start Mszana

Informuję, że zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/54/2010 Rady Gminy Mszana z dnia 25.10.2010 r. w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Mszana w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu, Zarządzeniem Wójta Gminy Mszana Nr AEI.0050.12.2012 z dnia 20.01.2012 r. przyznano następująca dotację:

Czytaj więcej...

Informacja o dotacji dla KS Płomień Połomia

Informuję, że zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/54/2010 Rady Gminy Mszana z dnia 25.10.2010 r. w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Mszana w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu, Zarządzeniem Wójta Gminy Mszana Nr AEI.0050.11.2012 z dnia 20.01.2012 r. przyznano następująca dotację:

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o naborze do komisji oceniającej oferty w ramach otwartego konkursu na wspieranie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy

Wójt Gminy ogłasza nabór do komisji konkursowej oraz zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w pracach komisji konkursowej. W wyniku naboru, Wójt Gminy wybierze dwóch przedstawicieli III sektora z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe biorące udział w otwartym konkursie ofert na wspieranie zadań z zakresu  upowszechniania kultury fizycznej.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o sesji Rady Gminy

Na podst. art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  / tekst jednolity  Dz.U.  Nr 142   z 2001 r.   poz. 1591  z późniejszymi zmianami/ zwołuję sesję zwyczajną Rady Gminy Mszana w dniu 30 stycznia  2012 r. o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Mszanie.

Czytaj więcej...

Informacja Wójta Gminy Mszana dotycząca kwalifikacji wojskowej w 2012 roku

Informuję, że zgodnie z art. 32 i 33 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej  Polskiej  (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.): mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą dziewiętnaście lat życia, są obowiązani stawić się, w określonym terminie i miejscu, do kwalifikacji wojskowej. Obowiązek ten trwa do końca roku kalendarzowego, w którym osoba objęta tym obowiązkiem kończy dwadzieścia cztery lata życia. W przypadku  jego nie dopełnienia w określonym terminie i miejscu, osoba podlegająca kwalifikacji wojskowej jest obowiązana to uczynić niezwłocznie po ustaniu przeszkody.

Czytaj więcej...

UWAGA !!! ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

W 2012 roku producenci rolni będą mogli składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  do wójta, burmistrza, prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu – w tym dzierżawcy, w  następujących terminach:

Czytaj więcej...

Jeden procent ogromnych możliwości

Coroczne rozliczenie się z urzędem skarbowym to obowiązek każdego dorosłego Polaka. Warto w tym miejscu pomyśleć o innych. Fiskus daje nam prawo do przekazania jednego procenta naszych podatków na rzecz organizacji, które wspierają ludzi potrzebujących pomocy. Możemy też wesprzeć inne stowarzyszenia zaangażowane w podobne inicjatywy.

Czytaj więcej...

Przedsiębiorcza Mszana

cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification online

Facebook

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Gminy partnerskie

Jubilaci

W kwietniu swoje jubileusze obchodzą:


 93 lata
Anna Wachtarczyk z Mszany
88 lat
Marta Rduch z Mszany
87 lat
Adelajda Matloch z Mszany
85 lat
Anna Szmid z Połomi
84 lata
Alojzy Krzyżok z Mszany
Helena Marek z Mszany
83 lata
Dorota Pawełek z Połomi
Jan Brzezik z Mszany
Agnieszka Andreczko z Połomi
82 lata
Leon Paloc z Mszany
Teresa Szołtysek z Mszany
Maria Musioł z Połomi
81 lat
Anna Smozik z Połomi
Felicja Sosna z Mszany
Rudolf Winkler z Gogołowej
Walter Pawliczek z Połomi
Anna Wita z Połomi
Agnieszka Nowak z Gogołowej
Gertruda Płaczek z Mszany
80 lat
Irena Młotek z Mszany

Z tej okazji wszystkiego, co w życiu najlepsze, dużo zdrowia, radości, pociechy z dzieci i wnuków życzy Jubilatom

Wójt Gminy Mszana
mgr Mirosław Szymanek