Urząd Gminy Mszana

Informacja o projektach zrealizowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład

Pięć zadań na kwotę 21,5 mln złotych przy dofinansowaniu aż 17,5 mln złotych zrealizowała lub kończy realizować Gmina Mszana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Okres realizacji: 2021-2023.

Są to:

  1. Remont ciągu komunikacyjnego dróg gminnych w sołectwie Mszana
  2. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Połomi wraz z remontem
  3. Zagospodarowanie terenu centrum wsi w celu poprawy dostępności do infrastruktury społecznej (Mszana)
  4. Aktywizacja życia społecznego i poprawa stanu zdrowia mieszkańców poprzez rozbudowę infrastruktury sportowej sołectwa Gogołowa
  5. Termomodernizacja szkoły w Gogołowej (wymiana nieefektywnego i przestarzałego źródła ciepła wraz z modernizacją instalacji c.o.)

Opis projektów: POBIERZ

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności