Urząd Gminy Mszana

Zawiadomienie o terminie Zebrania Wiejskiego w Gogołowej

Na podstawie §14 statutu Sołectwa Gogołowa Sołtys Sołectwa Gogołowa zaprasza Mieszkańców Sołectwa Gogołowa na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się: 21 września 2023 r. (czwartek) o godz. 18.00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Gogołowej.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.
  2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Zebrania.
  3. Wybory uzupełniające do Rady Sołeckiej.
  4. Fundusz Sołecki na 2024 rok.
  5. Wolne głosy i wnioski.
  6. Zakończenie posiedzenia.

W przypadku, gdy w podanym terminie nie zbierze się co najmniej 35 osób uprawnionych do głosowania,
Zebranie odbędzie się w tym samym dniu o godz. 18.10.

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o Zebraniu Wiejskim
Format: pdf, 470.01 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
wydarzenia