Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej

UCHWAŁA GMINNEJ    KOMISJI   WYBORCZEJ W   MSZANIE z   dnia    10  listopada     2010 r. w  sprawie dokonania  sprostowania   w  okręgu  wyborczym nr 3 w  Połomi   oczywistej   pomyłki   w  zarejestrowanej  liście  kandydatów  na  radnych  w wyborach do rady  Gminy Mszana zarządzonych na dzień   21 listopada 2010 r.

Na podstawie art. 107 ust. 1  ustawy  z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190),  Gminna  Komisja  Wyborcza  w  Mszanie  uchwala, co następuje:

 


§ 1.

Dokonać sprostowania w  zarejestrowanej  liście  nr  31 –  KWW INICJATYWA   SAMORZĄDOWA GMINY MSZANA w okręgu wyborczym nr 3 w  Połomi   poprzez  zmianę kolejności kandydatów zgodnie ze zgłoszeniem tj

 

Poz. Nr  1   jest :  WRONKA  Elżbieta  Teresa , lat 49, zam. Połomia,

winno   być:    BULENDA  Eugeniusz, lat 60, zam. Połomia

Poz. Nr 2    jest : BULENDA  Eugeniusz, lat 60, zam. Połomia

być: winno    MROWIEC  Tomasz Wiktor , lat 35, zam. Połomia

Poz. Nr 3   jest:  MROWIEC  Tomasz Wiktor , lat 35, zam. Połomia

winno   być:   WRONKA  Elżbieta  Teresa , lat 49, zam. Połomia,


§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący GKW

Ewa Pukowiec                                                                         ……………………………..…

Zastępca Przewodniczącego

Eugenia Owczarczyk                                                           …………………………..……

Członkowie:

1) Krystyna Porwoł                                                             ……………………………..…..

2) Wanda Smyczyk                                                                      ……………………………..…..

3) Joanna Szymańska                                                       ………………………….….…..

4) Beata Maciończyk                                                                 …………………………………..

5) Krzysztof  Zaniewski                                                        …………………………………..