A- A A+

Informacja o sesji zwyczajnej Rady Gminy Mszana w dniu 23 kwietnia 2018 r.

Na podst. art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z zm.) zwołuję sesję zwyczajną Rady Gminy Mszana w dniu 23 kwietnia 2018 r.o godz. 14.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Mszanie.

 

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i Finansów z dnia 19 marca 2018 r.
5. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy z dnia 26 marca 2018 r.
6. Interpelacje.
7. Bezpieczeństwo na terenie Gminy - informacja Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Pełnomocnika ds. Zarządzania Kryzysowego.
8. Sprawozdanie z prac Komisji.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszana na lata 2018 – 2026;
b/ zmiany budżetu Gminy Mszana na 2018 rok,
c/ rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania;
d/ w sprawie podziału Gminy Mszana na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
10. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
11. Odpowiedzi na interpelacje.
12. Wolne głosy i wnioski.
13. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Mszana
/-/ mgr inż. Andrzej Kaperczak

 

Zawiadomienie i projekty uchwał tutaj


Przedsiębiorcza Mszana

cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification online

Ultimate Facebook Like Box Slider

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Gminy partnerskie