A- A A+

W piątek przypada Międzynarodowy Dzień Strażaka. Życzymy opieki św. Floriana

W piątek, 4 maja, z okazji wspomnienia św. Floriana, przypada Międzynarodowy Dzień Strażaka. W naszej gminie działają 3 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej - po jednej w każdym sołectwie.

Ich historie sięgają końca XIX i początku XX wieku, dziś dwie z trzech jednostek należą do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego, a zadania, jakie realizują, wykraczają daleko poza wyjazdy do gaszenia ognia.


Najstarsza jest OSP w Mszanie - już w 1877 roku powstała tu pierwsza, drewniana remiza strażacka. Stanęła przy odnodze ul. 1 Maja (naprzeciwko posesji państwa Oślizło). Nie wiadomo, jakie były jej dalsze dzieje, z drewnianego budynku nie został do dnia dzisiejszego żaden ślad. Nowy budynek remizy wznieśli mieszkańcy w 1963 roku. Powstał przy ulicy Mickiewicza, gdzie stoi do dnia dzisiejszego. Remiza pełniła kilka funkcji -  oprócz pomieszczeń dla sprzętu przeciwpożarowego, posiadała świetlicę, swoje pomieszczenia miała tu Biblioteka Gromadzka, mieściła się tu także Klubokawiarnia. Budynek był centrum życia społecznego wsi.
W 2013 roku remiza została gruntownie wyremontowana i ocieplona, a od strony parku zostały dobudowane zewnętrzne toalety oraz pomieszczenie gospodarcze.
Od 4 września 2001 roku OSP Mszana jest częścią Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Prezesem jednostki jest Janusz Bura. Mszańska OSP liczy 32 członków, w tym 17 strażaków zdolnych do bezpośrednich działań ratowniczo-gaśniczych. Członkami honorowymi są: Władysław Hluchnik, Jerzy Godula i Leon Tatarczyk. W marcu br. zmarł długoletni prezes jednostki, Jerzy Janosz, koledzy strażacy wzięli udział w ceremonii pogrzebowej, oddając mu hołd.
Jednostka OSP Mszana brała udział w działaniach ratowniczych podczas jednego z największych pożarów lasów, jakie miały miejsce w Polsce - w Kuźni Raciborskiej oraz uczestniczyła w działaniach w okresie powodzi w 1997 r. na terenach  miejscowości Olza i Nieboczowy. W październiku ub. roku Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza dziewcząt OSP Mszana zajęła I miejsce w Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Wodzisławiu Śląskim!


Historia OSP Połomia sięga roku 1880. W zapiskach widniała jako Straż Pożarna przy majątku ziemskim w Połomi. Po otrzymaniu aktu prawnego w 1905 r. jako jednostki organizacyjnej przystąpiono do werbowania członków oraz zbiórki pieniędzy na zakup sprzętu. Jedynym dowodem potwierdzającym istnienie straży pożarnej w Połomi od 1905 roku była stara remiza, na której murach widniała data 1905. W 1968 roku z funduszy gminy zakupiono samochód strażacki typu "Dodge", a miejscem jego garażowania była stara stodoła znajdująca się przy szkole podstawowej. Za zgodą ówczesnego proboszcza, na fundamentach starego probostwa członkowie w czynie społecznym zaczęli budowę nowej remizy. Została ona oddana do użytku w 1970 roku. W roku 1996 władze gminy zakupiły i przekazały jednostce nowy samochód bojowy typu „STAR 244”, który służy strażakom do dziś. Ruszyły też starania o budowę nowej remizy. Prace ruszyły na początku września 2012 r., a już w listopadzie 2013 r. nowa remiza została poświęcona i oddana do użytku. W maju 2015 roku jednostka obchodziła 110-lecie istnienia, podczas obchodów jubileuszu została odznaczona Odznaką Honorową "Zasłużony Dla Województwa Śląskiego”.
W grudniu 2017 roku OSP Połomia została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
Do OSP Połomia należy 45 członków, w tym zdolnych do działań ratowniczo-gaśniczych jest 27. Jednostka ma także 7 członków honorowych, najstarsi to: Stanisław Konsek, Józef Krótki i Leon Borgiel. Prezesem jednostki jest Czesław Rduch.
Połomscy strażacy, podobnie jak jednostka z Mszany, brali udział w usuwaniu skutków powodzi w 1997r. na terenach miejscowości Olza i Nieboczowy. Połomska jednostka, jako jedna z nielicznych, została wyposażona w specjalny sprzęt do zwalczania owadów błonkoskrzydłych, co oznacza, że jest ona dysponowana w przypadku zgłoszeń do działań związanych z usuwaniem gniazd os i szerszeni.


Początki OSP w Gogołowej sięgają roku 1911, kiedy to w ówczesnym majątku zostało zorganizowane stanowisko przeciwpożarowe wyposażone w wiadra, drabinę i bosaki. W latach 30-tych ze składek społecznych został zakupiony wóz konny z sikawką ręczną i kilkoma wężami, sprzętem tym gaszono pożary aż do wybuchu II wojny światowej.
Po wojnie OSP otrzymała od Komendy Powiatowej w Rybniku motopompę (po dzień dzisiejszy znajduje się ona w straży). Tym samym została wznowiona działalność OSP w Gogołowej. W tych czasach władze gminy nałożyły na rolników posiadających parę koni obowiązek stawiania się z nimi w czasie pożaru. Wóz konny był garażowany w stodołach.
Budowę remizy strażackiej rozpoczęto w roku 1956. Przez długi czas strażacy przy wyjazdach do akcji korzystali z dwukołowej przyczepki wypożyczonej z OSP Zawada, na której mieściła się motopompa wraz z wyposażeniem. W 1981 strażacy otrzymali z sąsiedniej OSP Połomia samochód marki "żuk".
Najtragiczniejszy w dziejach gogołowskiej straży był rok 1996, kiedy to na ulicy Okrężnej w wyniku szkód górniczych doszło do rozszczelnienia gazociągu i wybuchu gazu, który zmiótł z powierzchni ziemi jeden dom, jedna osoba zginęła, a dwie zostały ciężko poparzone.
Po latach starań, w grudniu 1997 roku w gogołowskiej remizie stanął nowiutki samochód pożarniczy marki "STAR 742". Od 2010 roku funkcję prezesa OSP Gogołowa pełni Mirosław Winkler. W roku 2011 gogołowscy strażacy obchodzili jubileusz 100-lecia swojej jednostki, która z tej okazji została odznaczona "Złotym Znakiem Związku", takie samo odznaczenie otrzymał druh Antoni Wandziura. W roku 2015 zostaje zakupiony z funduszy gminy używany samochód marki RENAULT MIDLINER, a w roku 2017 zostały zakupione 4 aparaty ochrony dróg oddechowych oraz inny sprzęt.
Obecnie jednostka liczy 27 czynnych członków i 2 honorowych (najstarszym jest Zygfryd Winkler). Strażaków zdolnych do bezpośrednich działań ratowniczo-gaśniczych jest 19.


Oprócz udziału w akcjach ratowniczych, strażacy-ochotnicy z naszej gminy organizują również pokazy dla dzieci i młodzieży szkolnej, startują w zawodach sportowo-pożarniczych oraz pomagają przy zabezpieczaniu wszelkich gminnych imprez i uroczystości.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka życzymy wszystkim naszym ochotnikom opieki i wsparcia ich patrona - św. Floriana.


Przedsiębiorcza Mszana

cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification online

Ultimate Facebook Like Box Slider

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Gminy partnerskie