A- A A+

„Dobry Start” – 300 zł – świadczenie realizowane w OPS w Mszanie

„Dobry Start” – 300 zł dla każdego uczącego się dziecka. Rząd ustanowił program, na podstawie, którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody.  
 
Dla kogo wsparcie?
Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają świadczenie do ukończenia 24 roku życia. Uwaga! Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.
 
Jak dostać świadczenie "Dobry Start"?
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.
 
Świadczenie będzie realizowane w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mszanie.
 
Wnioski można składać:
- w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej tj. Połomia, ul. Centralna 93, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka;
- w Urzędzie Gminy Mszana, ul. 1 Maja 81 w poniedziałki od godziny 12.00 do 17.00 w czasie dyżuru pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej.
- drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu informacyjno-usługowego Empatia oraz za pomocą bankowości elektronicznej.
 
Kiedy złożyć wniosek?
Wniosek można składać elektronicznie już od 1 lipca przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową). Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada. Wnioski złożone po tym terminie będą pozostawione bez rozpatrzenia.
 
Kiedy rodzina otrzyma pomoc?
W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, świadczenie zostanie wypłacone nie później niż do dnia 30 września, natomiast wnioski złożone w kolejnych miesiącach będą realizowane w terminie dwóch miesięcy. 
 
Uproszczona procedura.
Przyznanie świadczenia dobry start nie wymaga wydania decyzji. Decyzje będą wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń. Wnioskodawcy, którzy wskażą we wniosku adres poczty elektronicznej otrzymają na ten adres informację o przyznaniu świadczenia, natomiast osoby, które nie wskażą tego adresu będą mogły odebrać od organu realizującego świadczenia  informację o przyznaniu świadczenia. 
 
Druki wniosków dostępne będą w w/w punktach i na stronie internetowej MRPiPS.
 
 

Przedsiębiorcza Mszana

cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification online

Facebook

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Gminy partnerskie