A- A A+

Informacja - zmiana Prawa wodnego i "opłata za deszczówkę"

Urząd Gminy Mszana informuje, że w 2018 r. w życie weszła ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne, która wprowadziła szereg zmian w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami. Ustawa ta wprowadziła nową opłatę za zmniejszanie naturalnej retencji terenowej. Opłata ta potocznie zwana „opłatą za deszczówkę” jest jedną z opłat za usługi wodne wynikającą z art. 269 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo wodne, zaś obowiązek związany z poborem tej opłaty został nałożony na Wójta Gminy.

 

Opłatę ustala się, jeżeli zostają spełnione przesłanki zawarte w art. 269 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, czyli:

1) powierzchnia nieruchomości powyżej 3500 m2

2) wykonywanie określonych czynności na terenie nieruchomości tj. wykonywanie robót oraz tworzenie obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem

3) lokalizacja nieruchomości na obszarze nieujętym w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej
4) wyłączenie powyżej 70% nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej, co skutkuje zmniejszeniem naturalnej retencji terenowej.

          Według ustawodawcy zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej poprzez jej utwardzenie np. kostką brukową zaburza naturalną wegetację roślin i retencję wód opadowych.

Wobec powyższego prosimy podmioty, których nieruchomości są zagospodarowane w sposób zmniejszający naturalną retencję terenową w stopniu przewidzianym ustawą, o złożenie do tut. Urzędu przekazanego w załączeniu Oświadczenia (po jego uprzednim wypełnieniu) w terminie do 28.02.2019 r.


Szczegóły dotyczące opłaty dostępne są tutaj.

Wzór oświadczenia podmiotu obowiązanego do ponoszenia opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej dostępny jest TUTAJ

 


Przedsiębiorcza Mszana

cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification online

Ultimate Facebook Like Box Slider

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Gminy partnerskie