Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż kompleksu nieruchomości w Mszanie w rejonie ul. Moszczeńskiej

Zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 121) Wójt Gminy Mszana informuje, iż na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mszana przy ul. 1 Maja 81 w Mszanie zostało wywieszone ogłoszenie o sprzedaży w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego kompleksu nieruchomości położonego w Mszanie w rejonie ul. Moszczeńskiej o łącznej powierzchni 2,0632 ha składającego się z działek nr 304/30 i 307/33 (lokalizacja na zdjęciu).


Informacja o ogłoszeniu II przetargu zostanie również podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.mszana.ug.gov.pl oraz www.mszana.finn.pl w zakładce NIERUCHOMOŚCI – GOSPODARKA – PRZETARGI.

Przetarg odbędzie się w dniu 13 maja 2019 r. o godz. 9.00.
I przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 25.02.2019 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Mszana obniża się cenę wywoławczą do II przetargu ustnego nieograniczonego o 30% w stosunku do ceny wywoławczej z I przetargu.

Więcej informacji udziela Referat Planowania i Inwestycji Urzędu Gminy w Mszanie, pokój nr 28. Osoba do kontaktu – Gąsior Przemek, tel. 32 475 97 77.


Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Mszanie pod poniższym linkiem: tutaj