A- A A+

Zawiadomienie o VI sesji zwyczajnej Rady Gminy Mszana - odbędzie się 29.04.2019 r.

Na podst. art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 506) zwołuję sesję zwyczajną Rady Gminy Mszana w dniu 29 kwietnia 2019 r. o godz. 14.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Mszanie.

 

Porządek obrad:


1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z sesji nr V/2019 Rady Gminy Mszana z dnia 11 marca 2019 r.
5. Interpelacje.
6. Wręczenie Nagród Wójta Gminy Mszana.
7. Bezpieczeństwo na terenie Gminy - informacja Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Pełnomocnika ds. Zarządzania Kryzysowego.
8. Sprawozdania z prac Komisji.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszana na lata 2019 – 2026;
b/ zmiany budżetu Gminy Mszana na 2019 rok;
c/ przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2024;
d/ przyjęcia "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Mszana w latach 2018-2022 - aktualizacja";
e/ zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Mszana z zakresu ochrony środowiska;
f/ ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.
10. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
11. Wolne głosy i wnioski.
12. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Mszana
/-/ Marek Liśnikowski


Przedsiębiorcza Mszana

cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification online

Ultimate Facebook Like Box Slider

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Gminy partnerskie