A- A A+

Po sesji Rady Gminy - dołożono środki na realizację projektu "Udostępnienie Odry i Olzy"

Zmianom w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej była poświęcona wczorajsza sesja Rady Gminy Mszana.

W związku z realizacją projektu pn. "Udostępnienie Odry i Olzy”, w ramach którego wykonywane będą m.in. zadania: miejsca postojowe pod parkowanie pojazdów turystycznych, wiaty z ławostołami oraz modernizacja i oznakowanie ścieżek rowerowych został ogłoszony przetarg. Po otwarciu ofert okazało się, że środki, jakie Gmina zamierza przeznaczyć na realizację tego projektu są niewystarczające. W związku z tym konieczne było dokonanie zmian w budżecie i w WPF.


Na projekt dołożono 175 tys. złotych. Jest on realizowany przez Gminę Mszana we współpracy z gminami: Bohumin, Ostrava, Gorzyce i Krzyżanowice, w ramach Programu Interreg VA Polska – Czechy.

- Projekt jest nastawiony na relacje transgraniczne. Jest to bardzo trudny skądinąd program i pozyskanie tych środków jest trudne i długotrwałe. Rozmowy rozpoczęliśmy już w 2016 roku w Bohuminie. Zamysłem Gminy było uporządkowanie pewnych działań z zakresu ścieżek rowerowych i rozwoju infrastruktury okołoturystycznej. Wniosek o dofinansowanie złożony został we wrześniu 2017 roku. Dopiero w grudniu 2018 roku podpisana została decyzja w sprawie przyznania dofinansowania - wyjaśniała na sesji Dorota Rajszys, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Funduszy Zewnętrznych.


Wysokość dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowanych, wkład własny to 15%. Dla naszej części wniosku wartość całkowita wynosiła 80.000 EUR (w przeliczeniu na złotówki 328.000 zł, pisząc wniosek gminy polskie przyjęły kurs szacunkowy EURO na poziomie 4,10 zł). Zatem dofinansowanie zgodnie z umową wyniesie 63.852 EURO tj. 261.793,20 zł. Pozostałe koszty stanowią wkład własny Gminy Mszana.


W ramach projektu w części dotyczącej naszej gminy zrealizowane zostanie: oznakowanie nowo wytyczonej trasy – szlak rowerowy biegnący przez wszystkie sołectwa oraz oznakowanie najważniejszych miejsc na terenie gminy, powstaną dwie wiaty – altany (w Mszanie i w Połomi) wraz z tablicami przedstawiającymi szlak rowerowy obszaru objętego projektem, powstanie parking – miejsce postoju pojazdów turystycznych, zegar uliczny przed urzędem, zmodernizowana zostanie ścieżka rowerowa na odcinku około 110m na łączniku ulicy Spacerowej i Ks. Styry, zamontowane zostanie urządzenie do pomiarów statycznych, zakupione zostaną gadżety – małe plecaki turystyczne. Na zakończenie całego projektu, w październiku br. odbędzie się wycieczka rowerowa. Cały projekt musi się zakończyć i zostać rozliczony do grudnia 2019.


Oprócz dołożenia środków do realizacji tego projektu w budżecie dodano również m.in. środki na zakup stolików i krzeseł do Szkoły Podstawowej w Gogołowej, zakup mebli, stolików, krzeseł, wyposażenie szatni i sanitariatów w Szkole Podstawowej w Mszanie, zakup pomocy naukowych i lektur do Szkoły Podstawowej w Gogołowej oraz 110 tys. złotych na dofinansowanie do ekologicznych źródeł energii cieplnej w ramach PONE.


Dodatkowe dochody w budżecie, które pokryją te wydatki, pochodzą z ugody z JSW jako odszkodowania w związku z naprawieniem szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego, w kwocie w sumie 473.000 zł.

 

  • 2019_sesja_lipiec_01
  • 2019_sesja_lipiec_02
  • 2019_sesja_lipiec_03
  • 2019_sesja_lipiec_04

Przedsiębiorcza Mszana

cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification online

Ultimate Facebook Like Box Slider

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Gminy partnerskie