A- A A+
Projekty unijne

Po sierpniowej sesji Rady Gminy - o inwestycjach i oddziałach przedszkolnych w Gogołowej

Realizacja inwestycji w I półroczu 2019 r. była jednym z głównych tematów wczorajszej sesji Rady Gminy Mszana.

 

W trakcie realizacji lub już ukończonych jest kilka dużych zadań rozpoczętych jeszcze w ubiegłym roku. Są to:
- Termomodernizacja budynku szatni sportowej w Mszanie. Koszt inwestycji: wg kosztorysu 1 685 100,00 zł, wartość powykonawcza: 1.820.841,76 zł, dofinansowanie 503.301,01 zł. Inwestycja została już zrealizowana, odbiór końcowy nastąpił 27 czerwca br.
- Rozbudowa budynku o dwa oddziały przedszkolne oraz salę wielofunkcyjną w obiekcie wielofunkcyjnym przy ul. 1 Maja 81 w Mszanie. Koszt inwestycji: 2 750 000,48 zł /wynagrodzenie kosztorysowe/. Inwestycja jest w trakcie odbiorów końcowych, planowane oficjalne otwarcie nastąpi 29 sierpnia br.
- Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Mszanie wraz z przebudową. Koszt: 3 789 000,00 zł. Inwestycja jest w trakcie realizacji.
- W marcu br. został wykonany remont stopnic schodowych przy cmentarzu w Połomi. Koszt: 1 400,00 zł.
- W maju br. zostało przebudowane przyłącze energetyczne wraz z układem pomiarowo - rozliczeniowym dla zasilania budynku i terenu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Koszt: 11 316,00 zł.
- W lipcu wykonano przyłącze energii elektrycznej dla zegara wolnostojącego przy ul. 1 Maja 81 w ramach projektu „Udostępnienie Odry i Olzy". Koszt: 14 208,54 zł. W trakcie realizacji jest budowa obiektu małej architektury – zegara wolnostojącego wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach projektu „Udostępnienie Odry i Olzy". Koszt wyniesie 44 280,00 zł. Termin wykonania do 31.08.2019 r. W ramach projektu powstaną też miejsca postojowe dla pojazdów turystycznych wraz z zagospodarowaniem terenu oraz altany wolnostojące. Wybrano już wykonawcę, jest to "D-ART. Firma Budowlana Damian Ogrodowski" z Jankowice. Koszt inwestycji: 339 300,79 zł. Termin wykonania do 10.09.2019 r.
- W II półroczu została wykonana rozbiórka budynku magazynowego na terenie PSZOK przy ul. ks. Tuskera 1 w Mszanie. Koszt 12.127 zł.

Planowane do realizacji w II półroczu są jeszcze:
- Utworzenie Klubu Senior PLUS w sołectwie Połomia - otwarcie ofert w przetargu na wykonawcę nastąpi 14 sierpnia. Koszt inwestycji - 178.000,00 zł /roboty budowlane + wyposażenie/. Dofinansowanie – 152.400 zł, budżet Gminy – 35.600,00 zł.
- Przebudowa skateparku w Gogołowej wraz z nasadzeniem zieleni. Koszt inwestycji - 75.000,00 zł. Dofinansowanie - 59.200 zł, budżet Gminy - 15.800 zł.
- Rozbudowa placu zabaw dla dzieci przy altanie sołeckiej w Mszanie - koszt inwestycji 35 451,00 zł. Zadanie do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego.
- Zakup i montaż huśtawek na plac zabaw w Gogołowej - koszt inwestycji 10.000,00 zł.
- Oświetlenie centrum Połomi - w ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano na tę inwestycję 15.000,00 zł. 2,9 tys. zł wyniosły koszty dokumentacji. Jest do tej inwestycji pozwolenie na budowę i kosztorys inwestorski, który jednak jest wyższy od posiadanych środków - opiewa na 21,4 tys. złotych. W sierpniu zostanie przeprowadzone rozeznanie cenowe, jeśli oferty będą wyższe niż posiadane środki, zadanie nie zostanie w tym roku zrealizowane w całości.

 

Na sesji radni podjęli również uchwały w sprawie zmian w WPF i budżecie Gminy na 2019 rok, przyjęto także zasady i tryb udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Mszana z zakresu ochrony środowiska na wymianę urządzeń grzewczych. Regulamin przyznawania tych dotacji (na wymianę pieców dla ok. 20 osób z listy rezerwowej) jest prawie taki sam jak w przypadku dotacji udzielanych z umorzenia pożyczki z WFOŚiGW. Niezmienione pozostaną kwoty i zasady dofinansowań – do 40% (nie więcej niż 5 tys. zł) w przypadku wymiany starego kotła na piec węglowy V klasy lub na pellet V klasy oraz do 50 % (nie więcej niż 5 tys. zł) w przypadku wymiany kotła na gazowy. Wszystkie kotły muszą posiadać odpowiednie certyfikaty.

 

Rada zmieniła także uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Mszana. Nowa uchwała powołuje oddziały przedszkolne przy SP w Gogołowej. Jeszcze w tym roku ma powstać jeden oddział. Ma to związek z nieudanym naborem do klas I LO w Gogołowej. Od września nie zostanie tam uruchomiona klasa I. Będzie funkcjonować tylko klasa III LO oraz ośmioklasowa Szkoła Podstawowa. Tym samym będą możliwości lokalowe na uruchomienie oddziału przedszkolnego, co jest zgodne z wolą mieszkańców wyrażaną na zebraniach. Będzie to również odpowiedź na potrzebę dodatkowych miejsc przedszkolnych dla dzieci z terenu Połomi i Gogołowej. Po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty Gmina chce utworzyć przy Szkole Podstawowej w Gogołowej oddziały przedszkolne. Nie będzie to tworzenie nowej placówki, jakim byłoby trzecie przedszkole gminne. Oddział (lub oddziały) wejdą w skład istniejącej SP. Takie rozwiązanie będzie ekonomiczne i jest praktykowane w wielu gminach. Na razie planowane jest uruchomienie 1 oddziału, ale w uchwale zapisano „oddziały”, aby nie blokować sobie drogi, gdyby zaszła konieczność uruchomienia kolejnych. Ilość oddziałów w danym roku szkolnym będzie leżeć w gestii dyrektora szkoły.

 

Na sesji była również mowa o planowanych od 1 września zmianach w rozkładach i funkcjonowaniu komunikacji MZK na terenie Gminy Mszana. Największe zmiany dotyczą likwidacji linii ekspresowej E-3 z Jastrzębia przez Wodzisław do Rybnika, a także linii 131 na tej samej trasie. MZK podjęło tę decyzję, ponieważ „erka” straciła status linii ekspresowej. W ich miejsce pojawi się nowa linia W10, będzie ona miała status linii zwykłej, zatrzymującej się na każdym przystanku. Dla pasażera oznacza to tańsze bilety – z 7,60 na 4,20 zł. W ramach zmian, które są opracowywane, Wójt Gminy wynegocjował również z MZK nową linię, która skomunikuje trzy nasze sołectwa pomiędzy sobą. Umożliwi to mieszkańcom Połomi czy Gogołowej dojazd np. do urzędu gminy w Mszanie. Kolejne zmiany mają dotyczyć linii 104 /z Jastrzębia przez Gogołowę do Połomi/ – Gmina chce skomunikować dzięki niej także Dolanek. Dodatkowo, aby umożliwić dojazd do szkoły w Połomi dzieci z okolic Folwarku zostaną przesunięte kursy na linii 130. Obecnie trwają jeszcze rozmowy i uzgodnienia z MZK.

Sesja Rady Gminy była transmitowana na żywo:

 

  • sesja_8_2019_01
  • sesja_8_2019_02
  • sesja_8_2019_03
  • sesja_8_2019_04

 


Przedsiębiorcza Mszana

cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification online

Ultimate Facebook Like Box Slider

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Gminy partnerskie