Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Wójt Gminy Mszana działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204) informuje,

 

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Mszanie oraz na stronie internetowej www.mszana.ug.gov.pl w zakładce „GOSPODARKA/NIERUCHOMOŚCI/WYKAZ NIERUCHOMOŚCI” od dnia 03.12.2019 r. na okres 21 dni wywieszony zostaje wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego: działka nr 1193/4 o powierzchni 1555 m2 położona w Mszanie w rejonie ul. 1 Maja.

Mapka na zdjęciu

Więcej: tutaj