II przetarg na sprzedaż nieruchomości w Mszanie składającej się z kompleksu 2 działek. Obniżona cena!

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ SKŁADAJĄCEJ SIĘ Z KOMPLEKSU 2 DZIAŁEK POŁOŻONEJ W MSZANIE W REJONIE ULICY KRÓTKIEJ.

 

Zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 121) Wójt Gminy Mszana informuje, iż na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mszana przy ul. 1 Maja 81 w Mszanie zostało wywieszone ogłoszenie o sprzedaży w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Mszanie w rejonie ul. Krótkiej składającej się z kompleksu 2 działek oznaczonych geodezyjnie nr 1558/160 i 1559/160 o łącznej powierzchni 0,1181 ha.

I przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 21 października 2019 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Mszana obniża się cenę wywoławczą do II przetargu ustnego nieograniczonego o 23% w stosunku do ceny wywoławczej z I przetargu.


Informacja o ogłoszeniu przetargu zostanie również podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej: www.mszana.ug.gov.pl oraz www.mszana.finn.pl w zakładce NIERUCHOMOŚCI – GOSPODARKA – PRZETARGI.


Przetarg odbędzie się w dniu 17 stycznia 2020 r. o godz. 10.00.


Więcej informacji udziela Referat Planowania i Inwestycji Urzędu Gminy w Mszanie, pokój nr 28. Osoba do kontaktu – Gąsior Przemek, tel. 32 475 97 77.


Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Mszanie pod poniższym linkiem https://www.mszana.finn.pl/res/serwisy/pliki/22696233?version=1.0