Alarm smogowy - powiadomienie o ryzyku wystąpieniu przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

W dniu 11.12.2019 r., ze względu na poziom pyłu zawieszonego jakość powietrza na ww. obszarach będzie zła i bardzo zła.

Komunikat w załączniku