Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

 

Wójt Gminy Mszana działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204) informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Mszanie oraz na stronie internetowej www.mszana.ug.gov.pl w zakładce „GOSPODARKA/NIERUCHOMOŚCI/WYKAZ NIERUCHOMOŚCI” od dnia 17.12.2019 r. na okres 21 dni wywieszony zostaje wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego: nieruchomość składająca się z kompleksu działek 304/30 i 307/33 o łącznej powierzchni 20632 m2 położona w Mszanie w rejonie ul. Moszczeńskiej/ Bożej Góry.

https://www.mszana.finn.pl/res/serwisy/pliki/22710299?version=1.0