Zakończyła się budowa kolejnego odcinka chodnika na ul. Centralnej w Połomi

Zakończyła się budowa kolejnego odcinka chodnika przy ulicy Centralnej w Połomi. Inwestorem był Powiatowy Zarząd Dróg, Gmina Mszana, w ramach porozumień z powiatem przekazała na inwestycję dotację w kwocie ok. 150 tysięcy złotych.


Zgodnie z podstawowym porozumieniem wykonano 87 metrów bieżących chodnika oraz 154 metry bieżące kanalizacji deszczowej. W uzupełnieniu do porozumienia zostały wykonane: 61 mb chodnika i 16 mb zjazdu oraz 23 mb kanalizacji deszczowej. I etap kończył się na posesji nr 288, II etap na wjeździe do posesji nr 296.


Pomiędzy chodnikiem a jego obrzeżem pojawił się pas zieleni, co wśród niektórych mieszkańców budzi zdziwienie. - Wydzielenie tego pasa było jednak warunkiem odstępstw uzyskanych z ministerstwa infrastruktury celem odstąpienia od realizacji chodnika w formie pochylni wraz ze stopniami terenowi. Taki chodnik byłby niewygodny dla matek z dziećmi w wózkach oraz dla rowerzystów, niestety przepisy stanowią, że przy istniejącym tam nachyleniu terenu powinien właśnie tak wyglądać - wyjaśnia Z-ca wójta Błażej Tatarczyk. - Pas zieleni był wymogiem, jeśli chciało się uzyskać odstępstwo ministerialne, podobnie jak montaż barierki, która także się tam pojawiła i słuzy jako pochwyt - dodaje.


W kolejnych latach budowa chodnika wzdłuż Centralnej będzie kontynuowana.