Rejestr BDO - Baza Danych Odpadami. Przedsiębiorco zobacz, co musisz wiedzieć

Przypominamy, że do końca 2019 r. przedsiębiorcy powinni wpisać się do elektronicznego Rejestru BDO - bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.


BDO (Baza Danych Odpadami) to system informatyczny, za pomocą którego gromadzone są informacje o podmiotach gospodarczych wprowadzających na rynek produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Podmioty, które nie dokonają rejestracji w BDO do końca 2019 roku, mogą liczyć się z trudnościami w prowadzeniu działalności od nowego roku.


Uruchomienie od 1 stycznia 2020 r. systemu BDO pozwoli przedsiębiorcom odejść od papierowej formy prowadzenia ewidencji odpadów i sprawozdawczości na formę elektroniczną.


Szczegóły dotyczące BDO na stronie https://bdo.mos.gov.pl/

Dodatkowe informacje pod poniższymi linkami:

https://bdo.mos.gov.pl/news/infolinia-bdo/

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/obowiazki-przedsiebiorcy/chce-wypelniac-obowiazki-srodowiskowe/proc_170-wpis-do-rejestru-bdo-podmioty-wprowadzajace-produkty-produkty-w-opakowaniach-i-gospodarujace-odpadami

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-bdo-a-obowiazek-rejestracji-podmiotow-do-konca-roku