Gmina przyznała dotacje na wsparcie kultury fizycznej i niepełnosprawnych

215 tys. złotych przekaże Gmina Mszana na działania organizacji pożytku publicznego i klubów sportowych, na podstawie rozstrzygniętych właśnie otwartych konkursów ofert.


Na podstawie uchwały w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu przyznano 85 000,00 zł klubowi piłkarskiemu KS „PŁOMIEŃ” Połomia na realizację zadania pn. „Trenowanie piłki nożnej to sposób na lepsze samopoczucie oraz gwarancja bardzo dobrej kondycji.”


LKS „START” Mszana otrzyma 70 000,00 zł na realizację zadania pn. „Piłkarski rok 2020 w Mszanie”.


Kolejne środki w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego otrzyma Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Delfin” z siedzibą w Połomi na zadanie pn. „Sportowe wyzwania" - 40.000,00 zł.


Z kolei na zadania w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przyznano dotację w kwocie 20.000,00 zł dla Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Św. Hiacynta i Franciszek z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, na zadanie pn. „ Przeciw wykluczeniu - Aktywizacja, integracja oraz wsparcie osób z niepełnosprawnością – Mieszkańców Gminy Mszana”.