Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Mszanie

OGŁOSZENIE O III PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W MSZANIE W REJONIE UL. KRÓTKIEJ

 

Zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65) Wójt Gminy Mszana informuje, iż na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mszana przy ul. 1 Maja 81 w Mszanie zostało wywieszone ogłoszenie o sprzedaży w drodze III przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Mszanie w rejonie ul. Krótkiej oznaczonej geodezyjnie nr działki 1561/160
o powierzchni 0,1085 ha.


I przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 21 października 2019 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
II przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 17 stycznia 2020 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.


Informacja o ogłoszeniu przetargu zostanie również podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej: www.mszana.ug.gov.pl oraz www.mszana.finn.pl w zakładce NIERUCHOMOŚCI – GOSPODARKA – PRZETARGI.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 marca 2020 r. o godz. 9.00.

Więcej informacji udziela Referat Planowania i Inwestycji Urzędu Gminy w Mszanie, pokój nr 28. Osoba do kontaktu – Gąsior Przemek, tel. 32 475 97 77.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Mszanie pod poniższym linkiem