A- A A+
Projekty unijne

Po lutowej sesji Rady Gminy - zmiany w budżecie i uchwała o dotacjach do wymiany pieców

Zmiany w budżecie, związane ze zmianą przyjętych na ten rok do realizacji inwestycji oraz uchwała w sprawie dofinansowań do wymiany pieców - to główne tematy ostatniej sesji Rady Gminy Mszana, która odbyła się w poniedziałek, 24 lutego.

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Mszana z zakresu ochrony środowiska na wymianę urządzeń grzewczych. Mieszkańców zainteresowanych dotacją na wymianę kotła będą obowiązywać podobne zasady, jak w roku ubiegłym.


Nabór wniosków w ramach gminnego PONE będzie, tak jak przed rokiem, prowadzony przez kilka dni. Termin naboru zostanie ogłoszony na stronie internetowej gminy, na gminnym facebooku oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. Planowane jest dofinansowanie w 2020 roku do 100 inwestycji, w kwocie do 5.000,00 złotych każda, na wymianę starego pieca na gazowy, węglowy 5 klasy lub na pellet 5 klasy. Jeśli złożonych wniosków będzie więcej niż posiadanych środków, zostanie przeprowadzone losowanie kolejności przyznania dotacji.

 

Na sesji wprowadzono także zmiany do WPF i budżetu na 2020 rok. Jest już pewne, że gmina otrzyma dofinansowanie na zadanie "Budowa systemu wentylacji wraz z odzyskaniem ciepła (rekuperacja) w krytej pływalni w Połomi". W związku z tym w budżecie zabezpieczono 1,3 mln złotych z ponad 3 milionów, których potrzeba na tę inwestycję. Pozostałe wydatki będą realizowane w 2021.


Środki na remont basenu przesunięto z inwestycji, która była planowana w budżecie, ale której nie uda się na razie wykonać. Chodzi o zadanie pn. "Skanalizowanie części terenu gminy ciążącej do zlewni P2.1 w Świerklanach", czyli budowę kanalizacji na ulicy Granice w Połomi. Powodem jest wycofanie się Gminy Świerklany z wstępnej deklaracji odbioru ścieków. Do Urzędu Gminy w Mszanie wpłynęło pismo ze Świerklan informujące, że w ciągu najbliższych 3 lat trwałości projektu, z którego realizowana była oczyszczalnia ścieków, nie będzie możliwe zapewnienie odbioru dla kolejnych mieszkańców, gdyż może zostać przekroczony tak zwany wskaźnik RLM (rzeczywistej liczby mieszkańców). Gmina Mszana, nie mając zapewnionego na piśmie odbioru ścieków z ulicy Granice, nie może na razie zrealizować inwestycji.


Oprócz zadań ujętych w harmonogramie na 2020 rok Gmina przymierza się również do dodatkowej inwestycji pn. rozbudowa i adaptacja ZS w Gogołowej o dodatkowy (drugi) oddział przedszkolny. Koszt dokumentacji wyniesie w przybliżeniu 35 tys. złotych. Środki te zostały uwzględnione w zmianach do budżetu. Zabezpieczono również fundusze na dokumentację projektową na zakup wiat garażowych w celu garażowania samochodów gminnych i innego sprzętu.

 

Rada Gminy podjęła również uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu w kwocie 200.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań przy drogach powiatowych na terenie Gminy Mszana. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej, zadania i zasady rozliczania zostaną określone w porozumieniu pomiędzy Gminą Mszana a Powiatem Wodzisławskim.

 

  • sesja_luty_2020_01
  • sesja_luty_2020_02
  • sesja_luty_2020_03

Przedsiębiorcza Mszana

cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification online

Ultimate Facebook Like Box Slider

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Gminy partnerskie