Informacja o pobieraniu podatków przez sołtysów i terminie opłaty za gospodarowanie odpadami

Sołtys Mszany pobiera podatek do 16 marca w Urzędzie Gminy Mszana (sala ślubów na parterze) w poniedziałek w godz. 8.00 - 17.00, od wtorku do czwartku od 8.00 do 15.00, w pt 8.00 - 14.00.


Sołtys Połomi dyżuruje od 9 do 16 marca od godz. 7.30 do 15.00 w budynku "starej szkoły" (II piętro), a w sobotę, 14 marca od 8.00 do 12.00 na Krytej Pływalni w Połomi.


Sołtys Gogołowej pobiera podatek od 10 do 16 marca, w godz. 8.00 - do 12.00 w świetlicy GOKiR, a w sobotę, 14 marca od 8.00 do 10.00.


Prosi się o zabranie decyzji podatkowych. Jest również możliwość płacenia kartą płatniczą.


Przypominamy również, że 16 marca mija termin opłaty pierwszej raty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg nowych stawek. Stawka wynosi 21,00 zł miesięcznie od mieszkańca za zbiórkę selektywną. Każdy właściciel nieruchomości otrzymał na przełomie stycznia i lutego zawiadomienie o wysokości opłaty, wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i ilości osób podanych w deklaracji.