W Mszanie powstanie Punktu Przyjmowania Wniosków w ramach programu „Czyste Powietrze”

Dziś w Urzędzie Gminy Mszana zostało podpisane porozumienie w sprawie otwarcia w gminie Punktu Przyjmowania Wniosków w ramach programu „Czyste Powietrze”.

Sygnatariuszami umowy byli Wójt Gminy Mszana Mirosław Szymanek i Pan Adam Lewandowski, Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Obecne były również: Pani Senator Ewa Gawęda i Pani Poseł Teresa Glenc - parlamentarzystki z naszego regionu, które aktywnie działają na rzecz poprawy jakości powietrza na Śląsku i promują rządowy program "Czyste Powietrze".


- Zachęcamy mieszkańców, aby korzystali z programu, wymieniali źródła ciepła, ocieplali swoje domy i inwestowali w odnawialne źródła energii. Wszystkim nam zależy, aby oddychać czystym powietrzem - powiedziała poseł Teresa Glenc.


Senator Ewa Gawęda wyraziła radość z powodu kolejnej gminy, która zdecydowała się na uruchomienie Punktu Przyjmowania Wniosków. - Zależy mi na tym, aby mieszkańcy naszego regionu mieli na miejscu dostęp do wniosków i pomocy w ich wypisywaniu. Dziękuję władzom Gminy Mszana, że są na to otwarte - mówiła.


Z danych wiceprezesa WFOŚiGW wynika, że do tej pory wnioski do Katowic złożyło 17 mieszkańców Gminy Mszana. Liczy na to, że po uruchomieniu Punktu, ta liczba znacznie wzrośnie. Pomóc ma też uproszczenie procedur, które wejdzie w życie w kwietniu.


Dlatego właśnie Gmina Mszana uruchomi Punkt Przyjmowania Wniosków od kwietnia. Na podstawie podpisanego dziś porozumienia zostaną przeszkoleni wytypowani pracownicy urzędu, którzy będą obsługiwać mieszkańców w Punkcie, na początek raz w tygodniu. - Będzie on uruchomiony w Urzędzie Gminy Mszana, w Referacie Gospodarki Komunalnej i Funduszu Zewnętrznych, czyli tam, gdzie mieszkańcy od dawna załatwiają sprawy związane z dofinansowaniami do ekologicznych źródeł ciepła - mówi wójt Mszany, Mirosław Szymanek.

 

  • czyste_powietrze_punkt_mszana_00
  • czyste_powietrze_punkt_mszana_01
  • czyste_powietrze_punkt_mszana_02
  • czyste_powietrze_punkt_mszana_03
  • czyste_powietrze_punkt_mszana_04
  • czyste_powietrze_punkt_mszana_05
  • czyste_powietrze_punkt_mszana_06