Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Wójt Gminy Mszana działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65) informuje:

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Mszanie oraz na stronie internetowej www.mszana.ug.gov.pl w zakładce „GOSPODARKA/NIERUCHOMOŚCI/WYKAZ NIERUCHOMOŚCI” od dnia 10.03.2020 r. na okres 21 dni wywieszony zostaje wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz wnioskodawcy w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej: działka nr 97
o powierzchni 0,0093 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr GL1W/00053833/5 położona w Połomi.

 

Więcej: tutaj