Informacja o naborze na stanowisko urzędnicze: referent ds. księgowości podatkowej

Wójt Gminy Mszana ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Gminy w Mszanie, ul. 1 Maja 81.


Wymagania, zakres obowiązków służbowych oraz wymagane dokumenty aplikacyjne w załączniku.

Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci winni składać w zamkniętych i zaadresowanych kopertach do 20 marca 2020 roku w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Gminy Mszana lub w Sekretariacie pok. nr 16. Na kopercie powinien być umieszczony napis: „Nabór na stanowisko urzędnicze: Referent ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Gminy Mszana”.

Oferty można składać osobiście lub drogą pocztową, decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Mszana.