Harmonogram dyżurów telefonicznych pełnionych przez prawników

Harmonogram dyżurów telefonicznych pełnionych przez prawników w okresie od 23 do 31 marca 2020 r.
w ramach systemu nieodpłatnej pomocy prawnej - powiat wodzisławski.