A- A A+
Projekty unijne

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Mszana - odbędzie się 28 maja 2020 roku

Na podst. art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 713) zwołuję sesję zwyczajną Rady Gminy Mszana w dniu 28 maja 2020 r. o godz. 14.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Mszanie. Z powodu stanu epidemicznego sesja odbędzie się częściowo zdalnie, za pośrednictwem systemu e-sesja.

 

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z sesji nr XVIII/2020 Rady Gminy Mszana z dnia 27 kwietnia 2020 r.
5. Interpelacje.
6. Sprawozdania z prac komisji.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszana na lata 2020 – 2027;
b/ zmiany budżetu Gminy Mszana na 2020 rok;
c/ wprowadzenia za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19;
d/ uchylenia uchwały Nr XVIII/131/2020 Rady Gminy Mszana z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śl.;
e/ udzielenia dotacji celowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śl.;
f/ przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Połomia;
g/ wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres oznaczony do lat 3.
8. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący
Rady Gminy Mszana

/-/ Marek Liśnikowski


Przedsiębiorcza Mszana

cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification online

Ultimate Facebook Like Box Slider

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Gminy partnerskie