A- A A+
Projekty unijne

Raport Wójta Gminy Mszana o stanie Gminy Mszana za 2019 rok

Zgodnie z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym został wprowadzony obowiązek sporządzenia przez Wójta Gminy raportu o stanie gminy.


Pierwszy raz był on sporządzany przez wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, zarządy powiatów i województw w zeszłym roku. Obowiązek wprowadziła ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych ze stycznia 2018 roku.

Raport o stanie gminy obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.


W tym roku, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 31 marca, JST otrzymały możliwość przedłużenia terminów podjęcia zarówno uchwał w sprawie absolutoriów, jak i przedłożenia raportu. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wydłużyła o 60 dni termin na złożenie raportu o stanie gminy - do dnia 30 lipca 2020 r.

Rada Gminy rozpatrzy raport na sesji w dniu 24 sierpnia br. Posiedzenie odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mszana o godz. 14.30. Na tej samej sesji Rada Gminy będzie procedować również w sprawie udzielenia wójtowi wotum zaufania i absolutorium za 2019 rok. Raport rozpatrywany będzie w pierwszej kolejności.


Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W debacie głos mogą zabierać mieszkańcy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 mieszkańców. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport ostanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

 

 


Przedsiębiorcza Mszana

cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification online

Ultimate Facebook Like Box Slider

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Gminy partnerskie