A- A A+
Projekty unijne

Zawiadomienie o sesji zwyczajnej Rady Gminy Mszana w dniu 21 września 2020 r.

Na podst. art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 713) zwołuję sesję zwyczajną Rady Gminy Mszana w dniu 21 września 2020 r. o godz. 14.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Mszanie.

 

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z sesji nr XXIII/2020 Rady Gminy Mszana z dnia 24 sierpnia 2020 r.
5. Interpelacje.
6. Sprawozdania z prac komisji.
7. Informacje przedstawicieli Gminy w związkach międzygminnych i stowarzyszeniach
za I półrocze 2020 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszana na lata 2020 – 2027;
b/ zmiany budżetu Gminy Mszana na 2020 r.;
c/ zmiany Uchwały Nr XIII/93/2015 Rady Gminy Mszana z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mszana;
d/ zmiany Uchwały Nr XIII/94/2015 Rady Gminy Mszana z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
e/ określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych;
f/ zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania gmin wchodzących w skład Aglomeracji Jastrzębie Zdrój przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic Aglomeracji Jastrzębie Zdrój w nowym kształcie.
9. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
10. Wolne głosy i wnioski.
11. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy Mszana

/-/ Marek Liśnikowski


Przedsiębiorcza Mszana

cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification online

Ultimate Facebook Like Box Slider

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Gminy partnerskie