A- A A+
Projekty unijne

Nagrody Wójta dla nauczycieli i dyrektorów z okazji Dnia Edukacji Narodowej

14 października świętujemy Dzień Edukacji Narodowej czyli Dzień Nauczyciela.

W Gminie Mszana od lat jest tradycją organizacja w tym okresie uroczystej Gali Edukacji. W tym roku, z powodu pandemii koronawirusa, takie spotkanie się nie odbędzie. Natomiast jak co roku zostały przyznane Nagrody Wójta, mające na celu uhonorowanie ciężkiej pracy i wyróżniających się działań pracowników oświaty w naszej gminie.


Laureatami tegorocznych nagród są nauczyciele (alfabetycznie):

- Marta Cieślik (32 l.), wychowawca świetlicy, logopedii, rewalidacji w Szkole Podstawowej w Mszanie. Pracuje tu od 7 lat. Organizatorka Szkolnego Konkursu Talentów, opiekunka Koła Teatralnego, opiekun dzieci w czasie zielonej szkoły i innych wyjazdów. Współorganizatorka Rajdu "Ku Pamięci", "Narodowego Czytania" oraz innych akcji organizowanych wspólnie z Biblioteką i GOKiR Mszana. Prowadzi szkolne Koło Wolontariatu, opiekuje się Samorządem Uczniowskim. Współpracuje z gminną gazetką "Nasze Wieści Gminne", jest redaktorem gazetki "Sówka szkolna", prowadzi również szkolnego Facebooka.

- Patrycja Gąsior (36 l.), nauczyciel przedszkolny w Przedszkolu Wesoły Dzwoneczek w Mszanie. Ma w tej placówce 7-letni staż pracy. W codziennej pracy działa na rzecz bezpieczeństwa i integracji dzieci. Jest życzliwa, ciepła, przyjazna, łatwo nawiązuje kontakt z małymi podopiecznymi. Promuje wśród dzieci świadomość patriotyczną i ekologiczną, współorganizuje wiele wydarzeń przedszkolnych, współpracuje z innymi jednostkami na terenie Gminy.

- Wiesława Kuźnik (58 l.), nauczyciel fizyki i matematyki w Szkole Podstawowej w Gogołowej. Zatrudniona w tej placówce od 33 lat! Organizuje szkolne konkursy przedmiotowe, przygotowuje uczniów do konkursów pozaszkolnych, jest współorganizatorką wielu realizowanych w szkole projektów i akcji charytatywnych, opiekunem młodzieży podczas wyjazdów, również zagranicznych (w ramach Comeniusa). Celem wspomagania działalności statutowej szkoły współpracuje m.in. z Fundacją Akademia Młodych Fizyków w Krakowie czy Towarzystwem Upowszechniania Wiedzy i Nauk w Toruniu.

- Anna Podeszwa (38 l.), wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Połomi, nauczyciel przedszkola. Staż pracy - 12 lat. Doceniona za wdrażanie innowacyjnych pomysłów w pracy z przedszkolakami, organizację wycieczek, teatrzyków i koncertów, dobrą współpracę z rodzicami. Była również współrealizatorką projektu, w ramach którego placówka pozyskała dotacje z Fundacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

 

oraz dyrektorzy (alfabetycznie):

- Grażyna Chachulska (59 l.), p.o. dyrektora Szkoły Podstawowej w Gogołowej. Ma imponujący staż pracy w tej placówce - 38 lat! Jako dyrektor dba o wzbogacanie bazy dydaktycznej szkoły, w dużej mierze środki na to pozyskuje z funduszy zewnętrznych. Współpracuje z innymi jednostkami na terenie Gminy i poza nią. Po ogłoszeniu pandemii, od 25 marca br., szkoła pod jej kierownictwem przestawiła się na pracę z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (zdalne nauczanie). Od 6 maja zostały umożliwione ponownie zajęcia stacjonarne dla dzieci w Oddziale Przedszkolnym, który powstał przy SP. Wówczas rodzice nie skorzystali z tej możliwości. Dzięki staraniom dyrektora bez problemów odbyły się w szkole egzaminy ósmoklasistów oraz matury w istniejącym jeszcze wówczas Liceum Ogólnokstzałcącym.
Od 1 września, w oparciu o wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Edukacji oraz Ministra Zdrowia dyrektor wdrożyła procedury niezbędne do rozpoczęcia stacjonarnie nowego roku szkolnego w Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi.

- Dorota Pukowiec (58 l.), dyrektor Szkoły Podstawowej w Mszanie. Staż pracy w placówce również ma imponujący - 38 lat! Dba o polepszanie bazy dydaktycznej szkoły poprzez tworzenie i realizację projektów, na które pozyskuje środki zewnętrzne. Współpracuje z innymi jednostkami na terenie Gminy i poza nią (np. Biblioteka, GOKiR, GOS, kluby sportowe, OSP). Od 25 marca br. szkoła pod jej kierownictwem przestawiła się na pracę z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (zdalne nauczanie). Od 1 września, w oparciu o wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Edukacji oraz Ministra Zdrowia dyrektor wdrożyła procedury niezbędne do rozpoczęcia stacjonarnie nowego roku szkolnego.

- Beata Tomanek (44 l.), dyrektor Przedszkola Wesoły Dzwoneczek w Mszanie. W placówce zatrudniona od 2012 roku. Podejmuje szereg działań mających na celu promocję przedszkola, w którym odbywa się wiele zajęć dodatkowych o ciekawej tematyce. Zabiega również o doposażanie placówki, realizując projekty unijne oraz z Fundacją JSW. Po ogłoszeniu pandemii, od 25 marca br., placówka pod jej nadzorem rozpoczęła pracę z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (zdalne nauczanie). Dyrektor stworzyła również procedury, które pozwoliły od 6 maja udostępnić przedszkole stacjonarnie dla chętnych dzieci. Rodzice nie zdecydowali się jednak wówczas na ten krok. Od 1 września, mimo trwającej epidemii, placówka jest czynna. W przedszkolu wdrożone zostały wszystkie procedury w oparciu o wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Edukacji oraz Ministra Zdrowia, aby było bezpieczne zarówno dla dzieci, jak i dla pracowników. Całość procedur została opracowana przez dyrektora.

- Urszula Wrońska (57 l.), dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Połomi. Jej staż pracy w placówce to 32 lata. Szkoła pod jej kierownictwem pozyskuje środki z funduszy unijnych, współpracuje z innymi jednostkami na terenie Gminy i poza nią. Po ogłoszeniu pandemii, od 25 marca br., szkoła pod jej kierownictwem przestawiła się na pracę z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (zdalne nauczanie). Od 6 maja zostały umożliwione ponownie zajęcia stacjonarne dla dzieci w Przedszkolu, kilkoro rodziców skorzystało z tej możliwości.
Od 1 września, w oparciu o wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Edukacji oraz Ministra Zdrowia dyrektor wdrożyła procedury niezbędne do rozpoczęcia stacjonarnie nowego roku szkolnego w Szkole Podstawowej oraz Przedszkolu.

 


Przedsiębiorcza Mszana

cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification online

Ultimate Facebook Like Box Slider

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Gminy partnerskie