Po sesji Rady Gminy

Na poniedziałkowej sesji Rady Gminy zostały podjęte trzy uchwały, radni zapoznali się z harmonogramem zadań inwestycyjnych i remontowych przyjętych do realizacji w roku 2012 oraz poznali stan robót przy rozbudowie przedszkola. Podsumowanie najważniejszych działań w 2011 roku wszystkich referatów urzędu gminy przedstawił wójt Mirosław Szymanek.

 

 

 

 

Przegłosowane uchwały dotyczą: przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2012 rok i wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny. Wprowadzono też niewielką zmianę do uchwały  z dn. 23.11.2011 r. dotyczącej przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mszana.


Przedstawiony harmonogram zadań na 2012 rok obejmuje 14 inwestycji i remontów. Rozbudowa obiektu wielofunkcyjnego przy ul. 1 Maja w Mszanie ma być gotowa do 31 lipca 2012 r. Kompleksowa rewitalizacja centrum Połomi jest planowana od marca 2012 do października 2013 roku. Zagospodarowanie terenu wokół boiska w Gogołowej to zadanie na okres kwiecień - grudzień 2012. Budowa drogi-łącznika ul. Kopernika w Mszanie ma być wykonywana od maja do grudnia. Prace projektowe kompleksowej modernizacji ul. Szkolnej w Połomi zaplanowano na okres kwiecień - grudzień tego roku.


Adaptacja pomieszczeń na Bibliotekę Gminną w Gogołowej ruszy w marcu i zakończy się w czerwcu. Modernizacja c.o. w szkole w Połomi planowana jest na okres wakacyjny, podobnie jak adaptacja mieszkania w Zespole Szkół w Mszanie na potrzeby szkoły.


Projekt parkingu wzdłuż ulicy Szkolnej i przy WOKiR w Połomi (w ramach funduszu sołeckiego), wykonywany będzie od lutego do czerwca, a zagospodarowanie terenu wokół altany w Mszanie ruszy po uzgodnieniu z Radą Sołecką. Na maj-czerwiec zaplanowana jest rozbiórka starej szkoły w Mszanie przy ul. Moszczeńskiej. Od lutego do marca potrwa inwentaryzacja budynku OSP Mszana. Na marzec-listopad wyznaczono remonty cząstkowe dróg gminnych, zaś roboty przy drogach powiatowych będą wykonywane wg porozumienia z powiatem.


Podczas sesji szczegółowe sprawozdanie z pracy urzędu gminy i swojej przedstawił wójt Mirosław Szymanek.