A- A A+

Aktualności

Obwieszczenie Wojewody

icon Obwieszczenie Wojewody - DGP (423.22 kB 2011-01-13 12:00:02) - wznowienie postępowania

Sesja Rady Gminy


Na podst. art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. Nr 142  z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ zwołuję sesję zwyczajną Rady Gminy Mszana w dniu 17 stycznia  2011 r. o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Mszanie.

Czytaj więcej...

Bezpłatne porady prawne

W miesiącu STYCZNIU bezpłatne porady prawne dla mieszkańców Gminy Mszana odbędą się 13 stycznia (czwartek) w godz. 14:00-17:30.

Obwieszczenie RDOŚ

icon Obwieszczenie RDOŚ (567.11 kB)

Informacja


Wójt Gminy Mszana informuje, że zgodnie z art. 21 ust. 1 oraz art. 21 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.08.199.1227 z późn. zm.), w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej zamieszczono pod pozycją nr RIOS/B-000023/10 dane dotyczące wydania  postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji p.n.: „Stacja paliw płynnych WYGODA IV w gminie Mszana“ oraz zakresu raportu

Czytaj więcej...

Sesja Rady Gminy

Na podst. art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. Nr 142  z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ zwołuję sesję zwyczajną Rady Gminy Mszana w dniu 29 grudnia  2010 r. o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Mszanie.

Czytaj więcej...

Informacja

Urząd Gminy w Mszanie informuje, że zgodnie z art.130 § 2 Kodeksu pracy w dniu 24 grudnia 2010 r. Urząd oraz Ośrodek Pomocy Społecznej będą nieczynne.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Informacja

Wójt Gminy Mszana informuje, że zgodnie z art. 21 ust. 1 oraz art. 21 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.08.199.1227 z późn. zm.), w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie pod pozycją numer RIOS/B-000022/10 na stronie Biuletynu Informacji Publicznej zamieszczono dane dotyczące wydania postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji p.n.: „Budowa zakładu ślusarskiego w Połomi przy ul. Centralnej“.

Czytaj więcej...

Informacja

Z dniem 27 grudnia 2010r·nastąpi·zmiana siedziby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wodzisławiu Śl.·
·Nowy adres: 44-304 Wodzisław Śl. oś. 1 Maja 16 D
·W związku z powyższym w dniach 22-28 grudnia 2010r. mogą nastąpić utrudnienia w funkcjonowaniu inspektoratu ze względu na przeprowadzkę do nowych pomieszczeń biurowych

Informacja o zakończeniu naboru wniosków

Urząd Gminy w Mszanie informuje, że z dniem 20.12.2010r. kończy się termin przyjmowania wniosków o udzielenie dotacji w przedmiocie:

  1. budowy odcinka kanalizacyjnego
  2. usuwania materiałów budowlanych zawierających azbest
  3. budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  4. zakupu źródeł ciepła zastosowanych w budynkach mieszkalnych
Nabór zostanie wznowiony z chwilą uchwalenia nowego regulaminu udzielania dotacji na ww. cele.
Czytaj więcej...

Twoja krew szaną na życie

Regionalne Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu oraz Wójt Gminy Mszana organizuje Akcję Honorowego Oddawania Krwi.

dzeń: 20.12.2010 godz. 8.00-11.00
miejsce: parking przy Urzędzie Gminy Mszana
Czytaj więcej...

Sesja Rady Gminy

Na podst. art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ zwołuję sesję zwyczajną Rady Gminy Mszana w dniu 9 grudnia 2010 r. o godz. 12.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Mszanie.

Czytaj więcej...

Przedsiębiorcza Mszana

cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification online

Facebook

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Gminy partnerskie