A- A A+
Projekty unijne

Aktualności

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej

UCHWAŁA GMINNEJ    KOMISJI   WYBORCZEJ W   MSZANIE z   dnia    10  listopada     2010 r. w  sprawie dokonania  sprostowania   w  okręgu  wyborczym nr 3 w  Połomi   oczywistej   pomyłki   w  zarejestrowanej  liście  kandydatów  na  radnych  w wyborach do rady  Gminy Mszana zarządzonych na dzień   21 listopada 2010 r.

Czytaj więcej...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (Dz. U. z 2003r nr 80 poz. 717, z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 05.11.2010 zostało wszczęte na wniosek Pana Serwacego Pierchała działającego z upoważnienia Górnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pn. budowa przyłącza gazowego wraz z rozbudową sieci gazowej na parceli nr 1122/258, 918/260, 915/261, 1130/262, 1131/262, 1968/279 karta mapy 3 cz. 3 obręb Mszana.

Czytaj więcej...

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Gogołowej.

icon Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej (27.77 kB)

INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W MSZANIE

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej o składzie Komisji oraz o rozpoczęciu pracy w dniu głosowaniaw związku z wyborami zarządzonymi na dzień 21 listopada 2010 r.

icon Informacja GKW o składzie Komisji oraz o rozpoczęciu pracy w dniu głosowania (33.83 kB)

Wieści Gminne

Dostępna jest już najnowsza elektroniczna wersja Naszych Wieści Gminnych.

icon Listopad 2010 (1.24 MB)

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej

UCHWAŁA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W MSZANIE z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na 21 listopada 2010 r.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie

Wójt Gminy Mszana informuje, że zgodnie z art. 21 ust. 1 oraz art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.08.199.1227 z późn. zm.), w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie pod pozycją numer RIOS/A-093/10 na stronie Biuletynu Informacji Publicznej zamieszczono dane dotyczące złożenia wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji p.n.: „Stacja paliw płynnych WYGODA IV“.

Czytaj więcej...

Obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej

Obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Mszanie:
icon o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych
icon o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Mszana
icon o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych

Ogłoszenie

Gminna Komisja Wyborcza w Mszanie zawiadamia, że dnia 4 listopada o godz. 10.00 w sali posiedzeń urzędu gminy Mszana odbędzie się losowanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych spośród wyborców zgłoszonych przez Pełnomocników Komitetów Wyborczych

Ankieta

Wykonując ustawowy obowiązek nadzoru mad funkcjonowaniem, na ternie Gminy Mszana, systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności, rozważam zamiar przystąpienia do systemu wczesnego ostrzegania Samorządowy Informator SMS (SISMS). Gmina wdrażając taki system informatyczny w sposób zasadniczy podniesie poziom bezpieczeństwa swoich mieszkańców, a także jakość szybkiej komunikacji bezpośredniej z mieszkańcami. System bowiem wykorzystuje dodatkowy kanał jakim jest telefonia komórkowa, a dokładniej wiadomości tekstowe (SMS).
Czytaj więcej...

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY MSZANA

Na podstawie art. 70a ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku – ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity - Dz. U. z 2003 r. Nr 159 poz. 1547 z późniejszymi zmianami) o wyznaczeniu na terenie gminy Mszana 10 miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych dotyczących wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego

Wojewoda Śląski zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko z odziałem społeczeństwa inwestycji p.n. 'Budowa Drogi głównej Południowej na odcinku od DW933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie" - Etap II.
Czytaj więcej...

Przedsiębiorcza Mszana

cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification online

Ultimate Facebook Like Box Slider

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Gminy partnerskie