A- A A+
Projekty unijne

Aktualności

Informacja

Urząd Gminy w Mszanie informuje, że zgodnie z art.130 § 2 Kodeksu pracy w dniu 24 grudnia 2010 r. Urząd oraz Ośrodek Pomocy Społecznej będą nieczynne.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Informacja

Wójt Gminy Mszana informuje, że zgodnie z art. 21 ust. 1 oraz art. 21 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.08.199.1227 z późn. zm.), w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie pod pozycją numer RIOS/B-000022/10 na stronie Biuletynu Informacji Publicznej zamieszczono dane dotyczące wydania postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji p.n.: „Budowa zakładu ślusarskiego w Połomi przy ul. Centralnej“.

Czytaj więcej...

Informacja

Z dniem 27 grudnia 2010r·nastąpi·zmiana siedziby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wodzisławiu Śl.·
·Nowy adres: 44-304 Wodzisław Śl. oś. 1 Maja 16 D
·W związku z powyższym w dniach 22-28 grudnia 2010r. mogą nastąpić utrudnienia w funkcjonowaniu inspektoratu ze względu na przeprowadzkę do nowych pomieszczeń biurowych

Informacja o zakończeniu naboru wniosków

Urząd Gminy w Mszanie informuje, że z dniem 20.12.2010r. kończy się termin przyjmowania wniosków o udzielenie dotacji w przedmiocie:

 1. budowy odcinka kanalizacyjnego
 2. usuwania materiałów budowlanych zawierających azbest
 3. budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
 4. zakupu źródeł ciepła zastosowanych w budynkach mieszkalnych
Nabór zostanie wznowiony z chwilą uchwalenia nowego regulaminu udzielania dotacji na ww. cele.
Czytaj więcej...

Twoja krew szaną na życie

Regionalne Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu oraz Wójt Gminy Mszana organizuje Akcję Honorowego Oddawania Krwi.

dzeń: 20.12.2010 godz. 8.00-11.00
miejsce: parking przy Urzędzie Gminy Mszana
Czytaj więcej...

Sesja Rady Gminy

Na podst. art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ zwołuję sesję zwyczajną Rady Gminy Mszana w dniu 9 grudnia 2010 r. o godz. 12.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Mszanie.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie

Zarząd Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach informuje, że na stronie internetowej Ministerstwa Skarbu Państwa ukazała się informacja o przedłużonym terminie składania wniosków na nabycie udziałów spółki Małopolskie Centrum Biotechniki Sp. z o.o. z siedzibą w Krasnem. Termin został przedłużony do dnia 31 stycznia 2011 r., do godziny 12.00 czasu warszawskiego.

Czytaj więcej...

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

Urząd Gminy w Mszanie ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia czynności spisowych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2011 (NSP 2011), na terenie Gminy Mszana

Czytaj więcej...

Wyniki II tury wyborów

Jerzy Grzegoszczyk - 1175
Mirosław Szymanek - 1592

icon Wyniki II tury wyborów na Wójta Gminy Mszana (88.21 kB)

Skład Rady Gminy - 2010/2014

 • Wroński Tadeusz Szymon (Przewodniczący RG)
 • Andreczko Mirosław Stanisław (Z-ca przewodniczącego RG)
 • Bura Roman Stanisław
 • Tatarczyk Roman Bernard
 • Tatarczyk-Sitek Wiesława Joanna 
 • Kozielski Mirosław Leszek
 • Brudny Adam Krzysztof
 • Cieślik Jolanta Urszula
 • Grzonka Marian
 • Kuczera Piotr Paweł 
 • Trojan Maria Augustyna
 • Wita Alojzy Antoni 
 • Sitek Piotr Bolesław 
 • Winkler Mirosław Leszek
 • Kaperczak Andrzej Jan

Sesja Rady Gminy

Na podst. art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ zwołuję sesję zwyczajną Rady Gminy Mszana w dniu 1 grudnia 2010 r. o godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Mszanie.
Czytaj więcej...

Przedsiębiorcza Mszana

cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification online

Ultimate Facebook Like Box Slider

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Gminy partnerskie